Kansallinen palveluväylä - Finland's National Integration Channel

Post date: Aug 14, 2014 1:57:39 PM

Just one wish about this documentation. DRY it, plz. *

Keywords: Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Dokumentti oli sen verran harvaa tekstiä, että olen tässä tiivistänyt sen pelkiksi avainsanoiksi.

Olennaista dokumentissa oli:

- Palveluväylään voi liittyä periaatteessa mikä tahansa organisaatio joka haluaa tarjota tai tarvitsee palvleuväylän palveluita.

- Palvaluveäylä noudattaa yleistä ESB-mallia.

- Palveluväylän läpi kulkevista sanomista tehdään kolmannelle osapuolelle tiiviestearkisto, jonka perusteella voidaan verifioida palvelun tuottajien ja kuluttajien välillä kulkeneiden sanomien sisältö tilanteissa joissa ilmenee ristiriitaa. Jokaisella palveluntuottajalla on siis omat logit, mutta tämä erillinen arkisto estää todisteiden ja logien väärentämisen. Ei mitään ihmeellistä, mutta kiva nähdä, että tällaisia ratkaisuita hyödynnetään ihan oikeasti joskus.

Dokumentti josta avainsanatiivistelmä: "Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00"

Lol, a few more keywords that I started in beginning. But blame Finnish language structure for that.

Palveluväylä, palveluväylän, kehittäjä, kehittäjän, kehittäjäksi, teknologiaa, teknologia, teknologiat, teknologioita, kansallinen, kansallisen, kansalliseen, tiedonvaihdon, tiedonvaihto, tiedonvaihtoon, infrastruktuuria, infrastruktuuri, infrastruktuurissa, infrastruktuurilla, kehittäessään, vertailu, vertaaminen, vertaus, potentiaalisia, potentiaali, potentiaalia, ratkaisumalli, ratkaisumallit, ratkaisumallilla, ratkaisumalliin, ratkaisumalleja tavoitearkkitehtuuriin, tavoitearkkitehtuuri, tavoitearkkitehtuurilla, tavoitearkkitehtuurissa, arkkitehtuuritavoite, arkkitehtuuritavoitteet, arkkitehtuuritavoitteisiin, arkkitehtuuritaviotteella, kuvaus, kuvatussa, kuvaamalla, kuvauksissa, kuvauksien, kuvaatulla, kuvaamattomissa, kuvattuihin, ICT-Klusteri 2015, JulkICT, toiminto, toiminnot, toimintoihin, toimintoon, toimintoja, JUHTA, JHS, suositus, suositeltu, suosittelemaan, suosittelemalla, suositusten, tietotekninen, tietoteknisen, tietoteknisellä, tietoteknisessä, tietotekniset, kokonaisarkkitehtuuri, palvelu, palvelut, palveluilla, palveluissa, palveluita, palveluita, palveluihin, suunnittelija, suunnittelijat, suunnitelijoita, suunnittelijoihin, suunnittelijoiden, vastuuhenkilö, vastuuhenkilöt, vastuuhenkilöitä, vastuuhenkilöillä, vastuuhenkilöiden, viitearkkitehtuuri, viitearkkitehtuuriin, viitearkkitehtuurilla, viitearkkitehtuurissa, viitearkkitehtuureiden, viitearkkitehtuurit, tiedonvaihto, tiedonvaihdolla, tiedonvaihtoon, tiedonvaihdosta, tiedonvaihtoja, tietojenvaihtoihin, liiketoimintapalveluja, liiketoimintapalveluiden, liiketoimintapalveluita, liiketoimintapalvelulla, liiketoimintapalvelut, heppoa, helposti, turvallinen, turvallisesti, turvatusti, turvattu, turvalliset, kustannus, kustannukset, kustannuksien, kustannuksella, kustantaa, hytyöarvio, hyötyarvioista, hyötyarvioon, hyötyarvion, hyötyarviot, kehittämispolku, kehittämispolut, kehittämispolkujen, kehittämispolusta, kehittämispolkuun, kehittämispolkuihin, kokonaisarkkitehtuurimenetelmä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmät, kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmälmään, kokonaisarkkitehtuuriin, kokonaisarkkitehtuurilla, kokonaisarkkitehtuurissa, kokonaisarkkitehtuurit, yhteentoimivuus, yhteentoimivuudella, yhteentoimivat, yhteentoimivilla, yhteentoimivuudesta, yhteentoimivuuteen, yhteentoimivissa, tavoitetilakuvaus, tavoitetilakuvaukset, tavoitetilakuvauksiin, tavoitetilakuvausessa, tavoitetilakuvaukset, tavoitetila, tavoitetilassa, tavoitetilaan, tavoitetilan, tavoitetilat, tavoitetilalla, toiminta, toiminnat, toiminnalla, toimintaan, teknologia, teknologiat, teknologialla, teknologissa, tietojärjestelmäpalvelut, tietojärjestelmäpalvelussa, tietojärjestelmäpalvelulla, tietojärjestelmäpalveluilla, tietojärjestelmäpalveluissa, tietojärjestelmäpalvelua, ratkaisusuunnittelulla, ratkaisusuunnittelulle, ratkaisusuunnittelu, ratkaisusuunnittelut, ratkaisusuunnitteluun, ratkaisusuunnittelulle, kokonaisarkkitehtuurilla, kokonaisarkkitehtuuria, kokonaisarkkitehtuuriin, kokonaisarkkitehtuurit, kokonaisarkkitehtuurissa, kokonaisarkkitehtuureihin, KA, ESB, tietotarpeiden, tietotarpeita, tietotarpeissa, tietotarpeisiin, tietotarpeille, tietotarve, teknologiaratkaisu, teknologiaratkaisujen, teknologiaratkaisuilla, teknologiaratkaisuihin, teknologiaratkaisuita, teknologiaratkaisuun, mallintamista, mallintaa, mallintamista, mallintamisella, mallintamiseen, mallinta, kuvaamista, kuvaamalla, kuvattuun, kuvatulla, suunnittelemista, suunnittelemalla, suunnittelmaan, suunnittelemiin, yhtenäinen, yhtenäistää, yhtenäistämällä, yhtenäistetyllä, Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän, arkkitehtuurityö, arkkitehtuurityöt, arkkitehtuurityötä, arkkitehtuurityöhön, arkkitehtuurityössä, todennetun osaamisen rekisteri, TOR, SADe, ohjelma, ohjelman, ohjelmat, ohjelmissa, ohjelmiin, ohjelmassa, rekisteri, rekisteriin, rekisterillä, rekistereihin, rekistereitä, rekisteriä, palvelukokonaisuudessa, palvelukokonaisuudella, palvelukokonaisuuksiin, palvelukokonaisuuksia, palvelukokonaisuudet, terveydenhuollon potilastietopalvelu KanTa, potilastietopalvelut, potilastietopalveluita, potilastietopalveluihin, terveydenhuolto, terveydenhuoltoa, terveydenhuollossa, terveydenhuollolla, KanSa, sosiaalihuollossa, sosiaalihuollon, sosiaalihuoltoa, sosiaalihuollolle, sosiaalihuoltoon, asiakastietopalvelu, asiakastietopalvelut, asiakastietopalveluita, asiakastietopalvelua, asiakastietopalvelussa, lisäarvopalvelu, lisäarvopalvelut, lisäarvopalvelua, lisäarvopalveluita, lisäarvopalvelua, yhdistää, yhdistämällä, yhdistäminen, yhdistämistä, yhdistäen, yhdistettäessä, yhdistäen, tarjota, tarjoaa, tarjoten, tarjoamalla, tarjoamiseen, tarjous, tieto, tietoja, tietoa, tietojen, tietoihin, muille, muihin, muita, sovelluksille, sovelluksiin, sovelluksen, soveltaen, sovellukseen, sovellukset, prosessimoottori, prosessimoottoria, prosessimoottoriin, prosessimoottorit, prosessimoottoreita, prosessimoottoreilla, prosessimoottoreihin, prosessimoottorissa, palveluprosessi, palveluprosessiin, palveluprosessit, palveluprosesseja, palveluprosessin, palveluprosessia, läpimenosta, läpimeno, läpimenoa, läpimenot, läpimenoon, yleispalvelut, yleispalvelu, yleispalveluita, yleispalveluihin, yleispalveluun, yleispalveluita, palvelua, palveluita, palveluun, palvelussa, sisäisiä, sisäistä, sisäinen, sisäisesti, sisäisellä, hyödyntää, hyödyntämistä, hyödyntämisellä, hyödyntäminen, hyödyttää, Finxlex, yleinen tiedonhallintaa koskeva perussäännös arkistolaki (831/1994), arkistolakiin, arkistolaissa, perussäännökset, perussäännöksiä, perussäännökseen, koskevat, koskee, tiedonhallinnassa, yleistä, yleisiä, yleisesti, velvoittava, velvoittaa, vevoittaen, vevloitteet, laki, lakiin, laissa, lakeihin, lakeja, (634/2011, tietohallintolaki), tietohallintolaissa, tietohallintolakiin, ohjauksessa, ohjauksella, ohjausta, ohjaamalla, laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta, vahva, vahvasti, säköinen, sähköisesti, sähköisellä, tunnistaa, tunnistaminen, tunnistamalla, tunnistaa, tunnisteet, tunnisteita, tunnistamaan, tunnisteeseen, sähköisistä allekirjoituksista (617/2009), allekirjoitus, allekirjoittaa, allekirjoituksella, allekirjoittamalla, allekirjoitettu, viestintämarkkinalaki (393/2003), viestintämarkkinalakiin, viestintämarkkinalaissa, verkkotunnuslaki (228/2003), verkkotunnuslakiin, verkkotunnuslaissa, verkkotunnuslailla, viestintämarkkinalailla, suojaus, suojakusella, suojaukseen, suojauksen, suojattu, suojauksiin, purkujärjestelmä, purkujärjestelmä, purkujärjestelmään, kieletty, kieltäminen, kieltämällä, kiellettyyn, suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä annettu laki (1117/2001), julkisuuslaki- ja asetus (viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annettu asetus 1030/1999), julkisuusasetus, JulkA, julkisuuslakiin, julkisuuslaissa, julkisuuslailla, asetus, asetukset, asetuksiin, asetukseen, asetuksella, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009), väestötietojärjestelmä, väestötietojärjestelmään, väestötietojärjestelmissä, väestörekisteri, väestörekisteriin, väestörekisterikeskus, väestöreksiterikeskuksen, varmennepalvelu, varmennepalveluun, varmennepalvelua, varmennepalvelut, varmennepalveluuista, varmennepalveluita, henkilökorttilaki, henkilökorttilakiin, henkilökorttilaissa, henkilökorttilakia, hallinto, hallintoa, hallinnon, hallinnossa, asiointi, asiointiin, asiointia, asioida, tukipalvelua, tukipalvelut, tukipalveluista, tukipalvelulla, tukipalveluita, henkilötietolaki, henkilötietolakiin, henkilötietolaissa, henkilötietolakia, henkilötietolakeihin, henkilötietolakeja, kansainvälisistä, kansainvälistä, kansainvälisiä, kansainvälisesti, kansainvälisessä, tietoturvallisuusvelvoitteista, tietoturvallisuusvelvoite, tietoturvallisuusvelvoitteita, tietoturvallisuusvelvoitteista, tietoturvallisuusvelvoitteisiin, rikoslaki, rikoslakiin, rikoslaissa, rikoslailla, tietoturvallisuusvelvoitteilla, sektorikohtaiset, sektorikohtaisesti, sektorikohtaisella, sektorikohtaisia, sektorikohtaiseen, tietojärjestelmäratkaisuja, tietojärjestelmäratkaisuiden, tietojärjestelmäratkaisuun, tietojärjestelmäratkaisuita, , tietojärjestelmäratkaisulla, tietojärjestelmäratkaisua, rekisterihallintolakia, rekisterihallintolakiin, rekisterihallintolaissa, rekisterihallintolakia, (166/1996), yritys- ja yhteisötietolaki, yhteisötietolakiin, yhteisötietolaissa, yhteisötietolailla, yhteisötietojärjestelmästä, yhteisötietojärjestelmällä, yhteisötietojärjestelmään, yhteisötietojärjestelmien, yhteisötietojärjestelmiin, yhteisötietojärjestelmässä, henkilötietojen, henkilötietoja, henkilötietoihin, henkilötieto, henkilötietoja, henkilötietojen, poliisitoimessa, poliisitoimen, poliisitoimesta, poliisitoimeen, tietojärjestelmästä, tiestojärjestelmässä, tietojärjestelmään, tietojärjestelmien, tietojärjestelmällä, tietojärjestelmään, asiakaspalvelun, asiakaspalvelua, asiakaspalvelussa, asiakaspalvelulla, asiakaspalveluihin, asiakaspalveluun, käsittelystä, käsittelyä, käsittelyyn, käsittelyssä, käsittelyllä, yrityspalvelujen, yrityspalvelu, yrityspalvelut, yrityspalvelua, yrityspalveluita, yrityspalveluilla, yrityspalveluhun, asiakastietojärjestelmästä, asiakastietojärjestelmään, asiakastietojärjestelmässä, asiakastietojärjestelmät, asiakastietojärjestelmien, asiakastietojärjestelmiin, asiakastietojärjestelmiä, sähköinen, lääkemääräyksestä, lääkemääräys, lääkemääräyksiä, lääkemääräyksen, säätiö, säätiöt, säätiöön, säätiöiden, säätiötä, verotili, verotiliin, verotilille, verotilin, turvallisuusverkkotoiminnasta,turvallisuusverkkotoimintaa, turvallisuusverkkotoiminta, turvallisuusverkkotoiminnassa, oikeus, oikeudet, oikeuksista, oikeuksien, oikeudet, oikeudesta, oikeuksissa, eResepti, eReseptit, eReseptin, tietojärjestelmäpalvelujen, lokirekistereiden, lokirekisteri, lokirekisteriin, lokirekisterissä, lokirekisterien, käsittelyä, toimeksianto, toimeksiantoon, toimeksiannossa, toimeksiannoilla, toimeksiantamalla, väestötietojärjestelmä, väestötietojärjestelmästä, väestötietojärjestelmään, väestötietojärjestelmän, väestörekisterikeskus, väestörekisterikeskuksen, väestörekisterikeskuksessa, integraatiopalvelu, integraatiopalvelut, integraatiopalvelujen, integraatiopalveluita, integraatiopalvelussa, integraatiopalvelua, toimialakohtainen, toimialakohtaisesti, timialakohtaisia, toimialakohtaiset, sidosarkkitehtuuri, sidosarkkitehtuurilla, sidosarkkitehtuuriin, sidosarkkitehtuurissa, sidosarkkitehtuurilla, sidosarkkitehtuureja, sidosarkkitehtuurin, Finseed, arkkitehtuuri, arkkitehtuuriin, arkkitehtuurissa, arkkitehtuurilla, arkkitehtuuria, arkkitehtuurit, control system, EMEA EudraVigilance Gateway, European data-processing network and database management system for the exchange, processing and evaluation of expedited Individual Case Safety Reports (ICSRs), EMEA epSOS, Europe, pharmacovigilance related to all medicinal products authorized in the European Union. EMEA epSOS aims to design, build and evaluate a service infrastructure that demonstrates cross-border interoperability between electronic health record systems in Europe, "ePrescription" or "eMedication" systems, Integration of the European Health Insurance Card (EHIC), Valtionhallinnon integraatiopalvelu (VIA), KanTa, integraatiomäärittely, integraatiomäärittelyllä, integraatiomäärittelyyn, integraatiomäärittelyt, integratiomäärittelyssä, KanSa, Kela, THL, VM/JulkICT, säköinen idnetiteetti, identiteettihanke, identiteettihankkeella, identiteettihankkeessa, identiteettiin, identiteetillä, identiteettejä, tunnistaa, tunnistamalla, tunnistettu, tunnistuksella, tunnistaminen, tunnistus, HUS Alli/Navitas, X-road, Försakringkassan Belgian Federal Service Bus, sidosarkkitehtuurien, Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA, VTJ Velvoittava Väestötietojärjestelmä, ATK, yhteisötietojärjestelmä, yhteisötietojärjestelmät, yhteisötietojärjestelmään, yhteisötietojärjestelmässä, yhteisötietojärjestelmällä, yhteisötietojärjestelmiin, Maanmittauslaitos, Maastotietokanta, paikkatiedot, Todennetun osaamisen rekisteri, SADe, asiointitili, asiointitiliin, asiointitilillä, asiointitilit, asiointitiliä, asiointitileihin, asiointitileillä, asiointitilin, Valtiokonttori / VIP Suomi.fi, julkishallinnon, julkishallinnossa, julkishallintoon, julkishallintoa, julkishallinto, verkkotunnistaminen, verkkotunnistamisella, verkkotunnistamiseen, verkkotunnistaminen, verkkotunnistus, maksaminen, maksaa, maksamalla, maksamiseen, vetuma, kansalainen, kansalaisen, kansalaiset, kansalaisten, kansalaiset, kansalaisia, tunnistautua, tunnistautuu, tunnistautumisella, tunnistautumalla, tunnistautumiseen, tunnistautumiset, asiointipalvelu, asiointipalveluita, asiointipalvelut, asiointipalveluun, asiointipalveluihin, asiointipalveluiden, asiointipalvelulla, verohallinto, verohallinnossa, KATSO, Virtu, federoitu, federoituun, federoimalla, federoimaton, federoimalla, federointi, loppukäyttäjä, loppukäyttäjät, loppukäyttäjän, loppukäyttäjiä, loppukäyttäjien, loppukäyttään, kertakirjautuminen, kertakirjautumisella, kertakirjautumista, kertakirjautumiseen, kertakirjautumiseen, TEM, YM, palvelukokonaisuus, palvelukokonaisuteen, palvelukokonaisudella, RoVa, valtuutustieto, valtuutustietoon, valtuutustietoihin, valtuutustietojen, valtuutustietoja, valtuutustiedolla, valtuutustiedot, valtuutuspalvelu, valtuutuspalveluun, valtuutuspalvelulla, valtuutuspalvelussa, valtuutuspalveluita, valtuutuspalveluihin, valtuutuspalvelua, Yhteentoimivuus.fi, JHS-152, JHS-174, JHS 170, JHS-179, organisaatioiden, organisaatioon, organisaatiota, organisaatiossa, organisaatiolla, organisaatioihin, saumattomasti, saumattomaan, saumaton, saumaamattomaan, kehittämisellä, kehittämiseen, kehittämistä, kehittämisestä, kehittämissä, kehitettyjen, kehittämättömällä, kehitettyjen, VAHTI, tietoturvallisuusasetus, tietoturvallisuusasetukseen, tietoturvallisuusasetuksella, tietoturvallisuusasetuksilla, tietoturvallisuusasetuksiin, tietoturvallisuusasetuksessa, tietoturvallisuusasetusta, tietoturvallisuuteen, tietoturvaan, tietoturvallisuudesta, tietoturvallista, tietoturvalliseen, tietoturvalliset, tietoturvallisiin, tietoturvallisuudella, täytäntöönpano, täytäntöönpanosta, täytäntöönpanoon, täytäntöönpanolla, täytäntöönpanossa, verkkopalvelu, verkkopalvelua, verkkopalvelut, verkkopalveluun, verkkopalvelusta, verkkopalveluilla, verkkopalveluiden, verkkopalveluihin, salauskäytännöt, salauskäytäntöön, salauskäytännössä, salauskäytännöllä, salauskäytäntöjen, salauskäytäntöihin, tietoturvasanasto, tietoturvasanastoa, tietoturvasanastolla, tietoturvasanastoon, tietoturvasanastojen, tietoturvasanastossa, tietoturvaohje, tietoturvaohjeet, tietoturvaohjeiden, tietoturvaohjeita, tietoturvaohjeistus, tietoturvaohjeseen, tietoturvaohjessa, tietoturvaohjella, tietoturvaohjeisiin, loki, lokien, lokissa, lokiin, lokista, lokeihin, ISO/IEC 27001, turvallisuusauditointi, turvallisuusauditointiin, turvallisuusauditointintia, turvallisuusauditointeihin, Katakri II, tietoturvatasot, tietoturvatasoon, tietoturvatasolla, tietoturvatasojen, tietoturvatasoja, tietoturvatasoihin, tietoturvataso, vaatimukset, vaatimukseen, vaatimus, vaatimuksiin, vaatimuksien, vaatimuksella, vaatimuksista, vaihtoehtoisia, vaihtoehtoista, vaihtoehtoinen, vaihtoehto, vaihtoehtoihin, vaihtoehtoisella, viestinvälitysmekanismi, viestinvälitysmekanismit, viestinvälitysmekanismeihin, viestinvälitysmekanismeista, viestinvälitysmekanismeilla, viestinvälitysmekanismiin, tietoturvavaatimuksia, tietoturvavaatimuksilla, tietoturvavaatimusta, tietoturvavaatimuksiin, tietoturvavaatimuksien, tietoturvavaatimukseen, hallinnointi, hallinnollinen, hallinnolliseen, hallinnollisella, hallinnollisesti, hallinnoida, hallinnoillilla, hallinnointiin, turvallisuus, turvallisuuteen, turvallisuudesta, turvallisuudella, turvallisuutta, turvallinen, turvallisesti, turvalliseen, turvallisia, tietoliikenneturvallisuus, tietoliikenneturvallisuuteen, tietoliikenneturvallisuudesta, tietoliikenneturvallisuutta, tietoliikenneturvallisuuden, laitteistoturvallisuus, laitteistoturvallisuuteen, laitteistoturvallisuudesta, laitteistoturvallisuutta, laitteistoturvallisuuden, ohjelmistoturvallisuus, ohjelmistoturvallisuuteen, ohjelmistoturvallisuudesta, ohjelmistoturvallisuutta, ohjelmistoturvallisuuden, tietoaineistoturvallisuus, tietoaineistoturvallisuuteen, tietoaineistoturvallisuudesta, tietoaineistoturvallisuutta, tietoaineistoturvallisuuden, käyttöturvallisuus, käyttöturvallisuus, käyttöturvallisuuteen, käyttöturvallisuudesta, käyttöturvallisuutta, käyttöturvallisuuden, palvelukatalogi, palvelukatalogin, palvelukatalogiin, palvelukatalogissa, palvelukatalogilla, palvelukatalogia, dnssec, dns sec, turvanimipalvelu, turvanimipalveluun, turvanimipalvelulla, turvanimipalvelua, turvanimipalvelussa, turvanimipalveluita, lokipalvelu, lokipalvelua, lokipalvelussa, lokipalvelulla, lokipalveluiden, lokipalveluita, lokipalveluihin, henkilöstö, hallinnollinen, fyysinen, laitteisto, tietoliikenne, ohjelmisto, tietoaineisto, käyttö, käsitteellinen, käsitteellisen, käsitteellisesti, käsitteelliseen, käsitteellisellä, arkkitehtuurilinja, arkkitehtuurilinjaukset, arkkitehtuurilinjauksella, arkkitehtuurilinjauksilla, arkkitehtuurilinjaukseen, kehittämisvaatimukset, kehittämisvaatimuksen, kehittämisvaatimuksien, kehittämisvaatimuksilla, kehittämisvaatimukseen, kehittämisvaatimuksesta, tietoturvavaatimukset, tietoturvavaatimuksiin, tietoturvavaatimuksien, tietoturvavaatimukseen, tietoturvavaatimuksesta, käyttöehdot, käyttöehtoihin, käyttöehtoon, käyttöehto, käyttöehtojen, käyttöehtoihin, skaalautuva, skaalautua, skaalautuvat, skaalautuvasti, skaalautuvaan, skaalautuvasti, skaalautuvuuteen, kuormituksen, kuormitus, kuormittaa, kuormitettu, kuormituksessa, kuormitukseen, toteutusmalli, toteutusmallit, toteutusmalliin,toteutusmallissa, toteutusmallilla, toteutusmallien, toteutusmallista, sovelluskohtaisia, sovelluskohtainen, sovelluskohtaiset, sovelluskohtaiseen, sovelluskohtaisesti, rajapintoja, rajapintojen, rajapintaan, rajapinnassa, rajapinnan, synkronista, synkronisesti, synkronisella, synkroninen, asynkronista, asynkroninen, asynkronisesti, asynkronisesti, asynkroninen, tiedonvälitys, tiedonvälitystä, tiedonvälitykseen, tiedonvälityksellä, tiedonvälityksestä, tiedonvälitystä, SOAP, palvelurakenne, palvelurakentta, palvelurakenteita, palvelurakenteiden, palvelurakenteihin, palvelurakenteessa, palvelurakennetta, palvelurakenteeseen, REST, palvelurajapinta, palvelurajapintaan, palvelurajapinnalla, palvelurajapintojen, palvelurajapinnassa, palvelurajapinnalla, palvelurajapintoihin, tietojärjestelmäpalveluista, tietojärjestelmäpalvelu, tietojärjestelmäpalveluita, tietojärjestelmäpalveluihin, tietojärjestelmäpalveluun, tietojärjestelmäpalvelua, rajattomasti, rajattomalla, rajattomaan, toimijoiden, toimijoihin, toimijoita, toimija, toimijoilla, tietovarantoja, tietovarantoon, tietovarannossa, tietovarannolla, tietovarantojen, tietovarantoa, auditoida, auditointi, auditointia, auditointiin, auditoituun, auditoinnissa, auditoinnilla, omistaja, omistajan, omistajaan, jomistajalle, omistajat, omistajien, palveluväyläoperaattorin, palveluväyläoperaattori, palveluväyläoperaattorien, palveluväyläoperaattoria, palveluväyläoperaattoreita, palveluväyläoperaattoreiden, palveluväyläoperaattoreille, palveluväyläoperaattoreista, kannustimet, kannustin, kannustimin, kannustimia, liittämään, liittää, liittämällä, liittämiseen, liittämisen, liittämisellä, liitetty, liittäen, liittämisestä, vastuuorganisaatio, vastuuorganisaatiolla, vastuuorganisaatiossa, vastuuorganisaatioiden, vastuuorganisaatioon, vastuuorganisaatioosta, kapasiteetti, kapasiteettia, kapasiteetin, kapasiteetilla, kapasiteettiin, kapasiteettipalvelu, kapasiteettipalvelua, kapasiteettipalvelut, kapasiteettipalveluita, kapasiteettipalveluihin, kapasiteettipalvelusta, kapasiteettipalvelulla, operatiivista, operatiivisella, operatiiviset, operatiiviseen, operatiivisessa, ITSM, julkaisunhallinta, julkaisunhallintaa, julkaisunhallinnan, julkaisunhallinnalla, julkaisunhallinassa, häiriönselvitys, häiriönselvityksen, häiriönselvityseen, häiriönselvitystä, häiriönselvityksessä, häiriönselvityksellä, häiriönselvityksien, häiriönselvityksestä, konfiguraationhallinta, konfiguraationhallintaa, konfiguraationhallinnassa, konfiguraationhallinnalla, konfiguraationhallintaan, konfiguraatiohallinta, konfiguraatiohallintaa, konfiguraatiohallinnassa, konfiguraatiohallinnalla, konfiguraatiohallintaan, konfiguraatio, konfiguraatioon, konfiguraatiossa, konfiguraatiolla, konfiguraatiota, konfiguraatiojen, muutospyyntöjen, muutospyyntö, muutospyynnöt, muutospyynnössä, muutospyyntöön, muutospyyntöä, muutospyyntöjä, muutospyynnöllä, Change Advisory Board (CAB), muutospäällikkö, muutospäällikkönä, muutospäälliköksi, muutospäällikköjä, muutospäällikköä, muutospäälliköstä, muutospäällikköjen, muutospäällikköön, change manager, tietoturvaryhmä, tietoturvaryhmän, tietoturvaryhmässä, tietoturvaryhmään, tietoturvaryhmällä, tietoturvaryhmät, tietoturvaryhmien, tietoturvaryhmä, tietosuoja, tietosuojaan, tietosuojalla, tietosuojassa, tietosuojan, tietosuojaksi, tietosuojattu, tietosuojattuun, tietosuojatulla, tietosuojaussa, tietosuojattuja, substanssipalvelu, substanssipalvelut, substanssipalveluja, substanssipalveluita, substanssipalveluihin, substanssipalveluiden, substanssipalvelua, substanssipalvelulla, loppuasiakas, loppuasiakkaaksi, loppuasiakasta, loppuasiakaiden, loppuasiakassa, loppuasiakkaat, loppuasiakkaita, tekninen, tekniset, teknisesti, teknisellä, teknisien, teknisesti, teknisiin, ohjausorganisaatio, ohjausorganisaatiossa, ohjausorganisaatiolla, ohjausorganisaatiosta, ohjausorganisaatioon, ohjausorganisaatioksi, ohjausorganisaatioiden, puheenjohtaja, puheenjohtajaksi, puheenjohtajana, puheenjohtajat, puheenjohtajan, palvelupäällikkö, palvelupäälliköksi, palvelupäällikkönä, palvelupäällikköä, palvelupäälliköitä, palvelupäällikköjen, palvelupäälliköiden, palvelupäälliköstä, tietoturvapäällikkö, tietoturvapäällikköjä, tietoturvapäällikkönä, tietoturvapäälliköt, tietoturvapäällikkön, tietoturvapäällikköjen, tietoturvapäälliköksi, tietoturvallisuuspäällikkö, tietoturvallisuuspäällikköjä, tietoturvallisuuspäällikkönä, tietoturvallisuuspäälliköt, tietoturvallisuuspäällikkön, tietoturvallisuuspäällikköjen, tietoturvallisuuspäälliköksi, julkaisupäällikkö, julkaisupäällikköjä, julkaisupäälliköitä, julkaisupäällikköjen, julkaisupäälliköiden, julkaisupäälliköstä, julkaisupäällikkönä, tukiasiantuntija, tukiasiantuntijat, tukiasiantuntijoita, tukiasiantuntijaksi, tukiasiantuntijana, service desk, ylläpitäjä, ylläpitäjänä, ylläpitäjäksi, ylläpitäjien, ylläpitäjät, tukihenkilö, tukihenkilönä, tukihenkilöksi, tukihenkilöiden, tukihenkilöt, kehittämiskoordinaattori, kehittämiskoordinaattorit, kehittämiskoordinaattoriksi, kehittämiskoordinaattorien, kehittämiskoordinaattorina, autentikoituna, autentikointi, autentisoida, autentikointi, antentikoitu, autentikoidun, erityisvaatimukset, erityisvaatimuksia, erityisvaatimuksien, erityisvaatimuksilla, erityisvaatimuksissa, erityisvaatimus, systemaattisesti, systemaattinen, systemaattisella, systemaattisesa, systemaattiset, palveluverkosto, palveluverkostot, palveluverkostossa, palveluverkostoon, palveluverkostolla, palveluverkostojen, kahdenväliseen, kahdenvälinen, kahdenvälisessä, kahdenvälisellä, kahdenväliset, turvallisen, turvalliset, turvallisesti, turvallinen, turvallista, turvllisella, päästä-päähän, varmistaa, varmistamisella, varmistaminen, varmistettu, varmennettu, varmentamalla, varmennetulla, varmistettuun, varmistetulla, varmistua, varmistus, tietoliikenteellisesti, tietoliikenteellinen, tietoliikenteellisellä, tietoliikenteellisessä, tietoliikenteelliset, toiminnallisesti, toiminnalinen, toiminnalliset, toiminnallisessa, toiminnalliseen, liityntäpalvelin, liityntäpalvelimet, liityntäpalvelimeen, liityntäpalvelimessa, liityntäpalvelimilla, liityntäpalvelimiin, liityntäpalvelinta, tunnistavat, tunnistus, tunnistaa, tunnistautua, tunnistavalla, tunnistamisessa, tunnistukseen, tunnistuksella, tunnistuksessa, sertifikaatti, sertifikaattiin, sertifikaatilla, sertifikaatissa, sertifikaatteja, sertifikaatteihin, sertifikaattien, auditointikriteerejä, auditointikriteereistä, auditointikriteereillä, auditointikriteerit, auditointikriteeri, auditointikriteereihin, perustietovaranto, perustietovarantoon, perustietovarannossa, perustietovarannolla, perustietovarannoilla, perustietovarantoa, perustietovarantoja, perustietovarannoksi, perustietovarantoihin, vyöhykemallilla, vyöhykemallissa, vyöhykemalliin, vyöhykemalli, vyöhykemalliksi, vyöhykemalliista, osoittautua, osoittautuneiden, osoittautuneiden, osoittautuneen, osoittautuvan, osoittautuneista, osoittautuneilla, tiedonvaihtoratkaisu, tiedonvaihtoratkaisujen, tiedonvaihtoratkaisuista, tiedonvaihtoratkaisuilla, tiedonvaihtoratkaisuihin, tiedonvaihtoratkaisuksi, tiedonvaihtoratkaisua, suostumustenhallinta, suostumustenhalliintaan, suostumustenhallinnassa, suostumustenhallinnalla, suostumustenhallitoon, suostumustenhallitoa, suostumustenhallito, sovelluskerros, sovelluskerrosta, sovelluskerrokseen, sovelluskerroksien, sovelluskerroksissaa, sovelluskerroksella, sovelluskerroksesssa, autentikoinnin, autentikointia, autentikointiin, varmentamisen, varmentamiseen, varmentamisella, varmentamisessa, varmentamiseen, virhe, virheet, virheitä, virheiden, virheissä, virheillä, virheistä, yksinkertainen, yksinkertaisesti, yksinkertaisella, yksinkertaiset, yksinkertaisestssa, uudelleenlähetys, uudelleenlähetykset, uudelleenlähetykseen, uudelleenlähetyksessä, uudelleenlähetyksellä, uudelleenlähetystä, uudelleenlähetysten, push, pull, one-to-many, klusteroidun, klusteroitu, klusteroituun, klusteroitujen, klusteroidulla, klusteroidussa, klusteroitua, klusteroituihin, välittämisestä, välittämisesellä, välittämisessä, välittäminen, välittämiseen, osapuolelta, osapuolten, osapuolien, osapuolen, osapuoli, osapuolet, osapuolella, osapuolelia, viesti, viestit. viestissä, viestien, viesteillä, viestiksi, viestiin, vistintä, viestinnällä, viestintään, viestintänä, viestinnäksi, viestintään, viestiin, salaaminen, salaattu, salatulla, salatussa, salattuun, salatuksi, salattujen, salattua, salaamiseen, saalmisella, salaamiset, salaamiseksi, salatuksi, salattuna, jäljitettävyydestä, jäljitettävyyteen, jäljitettävyydellä, jäljitettävyys, jäljitettävyyden, konesali. konesaliin, konesalissa, konesaliksi, konesaleihin, konesaleissa, konesalin, konesaliympäristö, konesaliympäristön, konesaliympäristössä, konesaliympäristöllä, konesaliympäristöön, konesaliympäristöksi, käyttöympäristö, käyttöympäristön, käyttöympäristöön, käyttöympäristöllä, käyttöympäristönä, toteutettavana, toteutettavaksi, toteutettuna, toteuteuttaja, toteuttaa, toteutetulla, toteutetussa, toteutettavalla, toutettavat, toteuttajat, monennetulle, monennettu, monennettuun, monennetulla, monennetuujen, monentaminen, monentamiseen, monetamisella, monentamista, monentamisella, monentamisesta, monennetuksi, alusta, alustalla, alustalle, alustaksi, alustassa, alustaan, mastertieto, mastertietona, mastertietoon, mastertietojen, mastertietoja, mastertiedot, mastertietoihin, ajantasaisesti, ajantasainen, ajantasaisella, ajantasaisessa, ajantasaiseksi, ajantasaiseen, ajantasalla, ajantasaiseen, varmenneketju, varmenneketjussa, varmenneketjuun, varmenneketjut, varmenneketjulla, varmenneketjuja, varmenneketjujen, varmenneketjusta, varmenneketjumallia, varmenneketjumalli, varmenneketjumallissa, varmenneketjumallilla, varmenneketjumalliin, varmenneketjumallit, varmenneketjumalleja, varmenneketjumallista, tiivisteteknologia, tiivisteteknologialla, tiivisteteknologiaan, tiivisteteknologiassa, tiivisteteknologiasta, tiivisteteknologian, tiivisteteknologian, hash, tiiviste, tiivisteen, tiivisteeseen, tiivisteellä, tiivisteiden, tiivistämällä, tiivistäen, tiivistetty, tiivistäminen, avoin, avoimeen, avoimella, avoimessa, avoimien, avoimesta, avoimen, data, dataan, datassa, datalla, datan, dataa, löytäminen, löytämisessä, löytämiseen, löytäminen, löytämisellä, löytämisestä, löytää, löytämällä, rajapinnat, rajapinnassa, rajapinnalla, rajapintaan, rajapinnoissa, rajapinnoilla, rajapintojen, sanoma, sanomat, sanomaan, sanomassa, sanomamalla, sanomien, sanomissa, sanomien, ennakoimaton, ennakoitu, ennakoimattomaan, ennakoimattomassa, ennakoimattomien, ennakoimatomaksi, ennakoimattomuuden, ennakointi, ennakointiin, ennakoinnissa, ennakoinnilla, ennakoimatomalla, lähteille, lähde, lähteisiin, lähteestä, lähteeseen, lähteet, lähteillä, lähteellä, hallinnan, hallinnassa, hallintoon, hallittu, hallitussa, hallinnalla, hallittuun, hallinnossa, hallinoidussa, hallinoimalla, hallinnoimattomalla, hallinnoimattomassa, rajapintamäärityksen, rajapintamääritykseen, rajapintamäärityksellä, rajapintamäärityksissä, rajapintamäärityksien, rajapintamääritys, rajapintamääritystä, rajapintamäärittelyn, rajapintamäärittelyjen, rajapintamäärittelyyn, rajapintamäärittelyllä, rajapintamäärittelyssä, rajapintamäärittelyä, rajapintojenmäärittely, rajapintojenmäärittelyä, rajapintojenmäärittelyt, rajapintoja, rajapintaan, rajapinnassa, kuormantasaus, kuormantasausta, kuormantasauksella, kuormantasaukseen, kuormantasauksessa, kuorman, tasauspalvelun, tasauspalveluun, tasauspalvelussa, tasauspalveluksella, tasauspalvelua, tasauspalvelut, välimuistipalvelu, välimuistipalvelut, välimuistipalvelua, välimuistipalvelussa, välimuistipalveluita, välimuistipalvelulla, välimuistipalveluta, välimuistipalveluiden, välimuistipalveluhun, tietoverkon, tietoverkko,tietoverkoa, tietoverkolla, tietoverkossa, tietoverkkon, tietoverkojen, uhkiin, uhkaan, uhkien, uhkissa, uhkija, uhkalla, palveluvayla.fi, DNS SEC, DNSSEC, turvalaajennoksia, turvalaajennoksessa, turvalaajennoksesta, turvalaajennoksella, turvalaajennoksien, turvalaajennokset, turvalaajennokseen, turvalaajennus, turvalaajennukseen, turvalaajennukset, turvalaajennusella, turvalaajennusessa, turvalaajennusia, turvalaajennusilla, palvelunestohyökkäys, palvelunestohyökkäykset, palvelunestohyökkäyksessä, palvelunestohyökkäykseen, palvelunestohyökkäyksissä, palvelunestohyökkäyksien, palvelunestohyökkäyksillä, palvelunestohyökkäykstä, todentamaton, todentamattomalla, todentamattomaan, todentamattomassa, todentamattomien, todentamattomuudella, todentamatuuteen, todentamattomiin, todentamattomissa, todentamattomilla, auditoitu, auditoituun, auditoinnilla, auditoimassa, aunditointia, auditoituihin, todennettuihin, todentamattomana, todentamattomat, auditoimattomana, auditoimattomuus, auditoimattomat, hyödyntäjäsovelluksen, palvelunestohyökkäyksen, hyödyntäjäsovelluksessa, hyödyntäjäsovelluksella, hyödyntäjäsovellukseen, hyödyntäjäsovellukset, hyödyntäjäsovelluksia, sopimukset, sopimuksia, sopimukseen, sopimukset, sopimuksilla, sopimukseen, sopimus, sopivat, sopivassa, sopimassa, sovitussa, sovitulla, luottamuksellinen, luottamuksellisuus, luottamukselliset, luottamukselliseen, luottamuksellisella, luottamuksellisuuteen, luottamuksellisuutta, luottamuksellisia, luottamuksellisiin, luottamukselliset, hallintaprosessi, hallintaprosessit, hallintaprosessiin, hallintaprosessissa, hallintaprosessilla, hallintaprosessien, hallintaprosessia, tuotteistukseen, tuotteistus, tuotteistaminen, tuotteistamalla, tuotteistamiseen, tuotteistuksella, tuotteistuksesta, tuotteistamista, laskutusprosessi, laskutusprosessit, laskutusprosessia, laskutusprosessissa, laskutusprosessilla, laskutusprosessiin, laskutusprosessit, palvelukokonaisuuden, palvelukokonaisuudet, sopimusmalleja, sopimusmalli, sopimusmallit, sopimusmalliin, sopimusmallilla, sopimusmalleihin, sopimusmallista, raportin, raportit, raportissa, raporttiin, raportointi, raportointia, raportoinnilla, raportinissa, poikkeamia, poikkeama, poikkeamat, poikkeamissa, poikkeamilla, poikkeamiin, hinnasto, hinnastot, hinnastoon, hinnastolla, hinnastossa, hinnastojen, hinnastoihin, laskutustoiminnon, laskutustoiminnot, laskutustoimintoon, laskutustoimintaan, laskutustoiminnoilla, laskutustoimintoihin, laskutustoimintoja, laskutustoimintoa, reskontratoiminnon, reskontratoiminnot, reskontratoimintoon, reskontratoimintaan, reskontratoiminnoilla, reskontratoimintoihin, reskontratoimintoja, reskontratoimintoa, tuottavan, tuottaa, tuottavalla, tuottavat, tuottavien, hyödyntävä, hyödyntävät, hyödyntävien, hyödyntävissä, hyödyntävällä, tuottavissa, hyödyntävän, vyöhykkeeseen, vöykkeessä, vyöhykkeellä, vyöhykkeiden, vyöhykkeitä, vyöhykkeen, vöyhekye, sanomamuunnos, sanomamuunnosten, sanomamuunnokset, sanomamuunnoksia, sanomamuunnosta, sanomamuunnoksessa, sanomamuunnosella, testaus, testausta, testauksessa, testauksella, testaukseen, testausen, kytkeytymislupa, kytkeytymislupa, kytkeytymisluvat, kytkeytymisluvassa, kytkeytymisluvalla, kytkeytymislupien, kytkeytymislupaus, tietoturva, tietoturvaan, tietoturvan, tietoturvassa, tietoturvallinen, tietoturvattu, tietoturvaminen, tietosuoja, tietosuojan, tietosuojassa, tietosuojattu, tietosuojatulla, tietosuojattuun, tietoturvattuun, tietosuojaaminen, provisiointi, provisioida, provisioinnilla, provisioinnista, provisiointiin, provisiointia, palvelinvarmenteen, palvelinvarmenne, palvelinvarmenteet, palvelinvarmenteiden, palvelinvarmenteita, palvelinvarmenteisiin, keskuspalvelin, keskuspalvelimet, keskuspalvelimelta, keskuspalvelimeen, keskuspalvelimissa, keskuspalvelimia, keskuspalvelimet, sekundääripalvelin, sekundääripalvelimet, sekundääripalvelimia, sekundääripalvelimiin, sekundääripalvelimelta, sekundääripalvelimessa, sekundääripalvelimiin, liittyä, liittyminen, liitymisellä, liittymiseen, liitynyt, liittyi, hyväksymä, hyväksyntä, hyväksyntään, hyväksytty, hyväksyminen, hyväksymiseen, hyväksyttyjen, hyväksymät, automaattisesti, automaattinen, automaattisella, automaattiseen, heikentää, heikentämällä, heikennetty, heikko, heikossa, heikkoihin, heikentämiseen, heikennettyyn, hekeintämisellä, testiympäristöön, testiympäristöä, testiympäristöt, testiympäristössä, testiympäristöllä, testiympäristöihin, testiympäristöjen, testiympäristöiksi, testiympäristö, väyläsanoma, väyläsanomat, väyläsanoman, väyläsanomien, väyläsanomassa, väyläsanomalla, väyläsanomaksi, väyläsanomien, väyläsanomaan, väyläsanomaksi, rajapintamuunnos, rajapintamuunnokset, rajapintamuunnoksessa, rajapintamuunnokseen, rajapintamuunnoksen, rajapintamuunnoksia, rajapintamuunnosta, rajapintamuunnosella.

Wondering all these keywords? Well, the fact is that words in finnish might seem like being the same, but it isn't so. Because Google doesn't do stemming, it's required to write out at least most common versions of the words. Let's continue a bit. As you can see, it's not repetition, it's just different forms of the same word in Finnish. If you think this list is long, check this out, yes it's only ONE word.

Sanomarakenteen, sanomarakenteeseen, sanomarakenteella, sanomarakenteet, sanomarakenteita, sanomarakenteessa, sanomarakenteiden, sanomarakenteihin, yleiskuvaukseen, yleiskuvauksella, yleiskuvauksessa, yleiskuvaukset, yleiskuvauksien, yleiskuvauksiin, yleiskuvauksia, viestintäaineisto, viestintäaineistot, viestintäaineistoon, viestintäaineistoja, viestintäaineistojen, viestintäaineisto, käyttöprosessit, käyttöprosessi, käyttöprosessiin, käyttöprosessilla, käyttöprosessissa, käyttöprosessien, käyttöprosessia, voimassaoloajaksi, voimassaoloajasta, voimassaoloaikaan, voimassaoloa, voimassaolo, voimassaolon, päättymisajankohdan, päättymisajankohta, päättymisajankohdalla, päättymisajankohtaan, päättymisajankohdat, aktiivinen, aktiivista, aktiivisesta, aktiiviseksi, aktiivisella, aktiivisista, aktivoida, aktivoidut, aktivoidaan, aktivoimalla, aktivoidusta, aktivoituun, muunneltuna, muuntelemalla, muuntamalla, muutaminen, muutamisessa, muutamista, muuntelua, muuteluun, muutelussa, muuntelemassa, yksinkertaistettuna, yksinkertaistaa, yksinkertaistaminen, yksinkertaistamalla, yksinkertaistetussa, yksinkertaistettuun, passivointiin, passivoidulla, passivoimalla, passivoitu, passivointiin, passivoimalla, passivoidut, passivoituihin, passivoidussa, päivitys, päivitykset, päivityksellä, päivityksessä, päivityksien, päivityksiin, päivityksi, päivitystä, versiopäivityksessä, versiopäivitykseen, versiopäivitykset, versiopäivityksessä, versiopäivitystä, versiopäivitys, versiopäivityksien, versiopäivityksellä, revokoida, revokoidaan, revokoitu, revokoidut, revokointia, revokointi, revokoimalla, revokoidussa, revokoiduilla, kehittämistarpeet, kehittämistarpeita, kehittämistarpeiden, kehittämistarpeilla, kehittämistarpeita, kehittämistarve, kehittämisryhmä, kehittämisryhmät, kehittämisryhmässä, kehittämisryhmällä, kehittämisryhmämään, kehittämisryhmissä, kehittämisryhmien, kehittämisryhmän, priorisoi, priorisoida, priorisoimalla, priorisointi, priorisointia, priorisointiin, priorisoinissa, priorisointien, priorisoi, prifiloi, prifilointia, prifiloida, prifiloimalla, prifilointiin, prifiloinnissa, prifilointien, profiloinnin, periorisoinnin, kehittämiskohde, kehittämiskohteet, kehittämiskohteissa, kehittämiskohteilla, kehittämiskohteita,kehittämiskohteeseen, kehittämiskohteiden, budjetin, budentti, budjetoida, budjetointiin, budjentointia, bunjetoinnilla, budjetoinnissa, budjetteihin, budjetteja, budjetissa, budjettiin, koordinointi, koordinointiin, koordinointia, koordinoinnissa, koordinoinnilla, koordinoida, ITIL-malli ja ISO/IEC 20000, mallin, mallia, asiantuntijatuki, asiantuntijatukea, asiantuntijatukeen, asiantuntijatukeen, asiantuntijatuessa, ongelmanhallinta, ongelmanhallintaa, ongelmanhallinnassa, ongelmanhallintoa, vikatilanneviestintä, vikatilanneviestintää, vikatilanneviestinnässä, vikatilanneviestinnällä, vikatilanneviestimällä, vikatilanne, vikatilanteet, vikatilanteessa, vikatilanteiden, vikatilanteita, vikatilassa, vikatilan, vikatilaan, vikatilalla, vikatilanne, kontrolliprosessi, kontrolliprosessit, kontrolliprosessia, kontrolliprosessien, kontrolliprosessissa, kontrolliprosessilla, muutoksenhallinta, muutoksenhallinnassa, muutoksenhallintaa, muutoksenhallintoa, muutoksenhallinnalla, muutoksenhallintaan, palvelunhallinta, palvelunhallinnan, palvelunhallintoa, palvelunhallintaa, palvelunhallinnassa, palvelunhallinnalla, palvelunhallintaan, jatkuvuudenhallinnasta, jatkuvuudenhallintaan, jatkuvuudenhallinnasta, jakuvuudenhallinta, jatkuuvuudenhallintaa, käytettävyydenhallinta, käytettävyydenhallintaa, käytettävyydenhallinnasta, käytettävyydenhallinnalla, käytettävyydenhallinnassa, tietoturvallisuudenhallinta, tietoturvallisuudenhallintaa, tietoturvallisuudenhallinnassa, tietoturvallisuudenhallinnalla, tietoturvallisuudenhallintaan, palvelunhallintaan, asiakkuudenhallinnasta, asiakkuudenhallintaan, asiakkuudenhallinnalla, asiakkuudenhallinnassa, asiakkuudenhallinnataan, asiakkuudenhallintaa, versionhallinta, versionhallintaa, versionhallintaan, versionhallinnassa, versionhallinnalla, julkaisunhallinta, julkaisunhallintaa, julkaisunhallinnassa, julkaisunhallinnalla, julkaisunhallintaan, julkaisunhallin, rajapintakuvaus, rajapintakuvausta, rajapintakuvaukset, rajapintakuvauksessa, rajapintakuvauksella, rajapintakuvaukseen, rajapintakuvausksia, rajapintakuvauksilla, rajapintakuvauksia, skeemojen, skeemoja, skeemat, skeemassa, skeemaan, skeemoihin, skeemoissa, skeemoilla, skeema, skeemalla, liiketoimintapalvelin, liiketoimintapalvelimella, liiketoimintapalvelimessa, liiketoimintapalvelinta, liiketoimintapalvelimia, liiketoimintapalvelimiin, liiketoimintapalvelut, liiketoimintapalvelua, liiketoimintapalveluita, liiketoimintapalveluissa, liiketoimintapalveluilla, tietovarannon, tietovarannolla, tietovarannoilla, tietovarannoissa, tietovarantoihin, tietovarantoja, tietovarantoon, tietovarannot, tietovaranto, salattu, kutsusanoma, kutsusanomat, kutsusanomalla, kutsusanomassa, kutsusanomaan, kutsusanomien, tietoliikenneyhteys, tietoliikenneyhteydet, tietoliikenneyhteyksien, tietoliikenneyhteydellä, tietoliikenneyhteyteen, tietoliikenneyhteyksien, tietoliikenneyhteyksissä, tietoliikenne, monipuolisina, monipuolisilla, monipuolisia, monipuoliset, monipuolisesti, monipuolisella, monipuoliseen, sähköisinä, sähköisesti, sähköisellä, sähköisessä, sähköiseen, sähköisenä, sähköiset, sähköinen, jatkokehitystä, jatkokehityksessä, jatkokehityksellä, jatkokehitykseen, jatkokehitys, sertifikaattipalvelu, sertifikaattipalvelun, sertifikaattipalvelut, sertifikaattipalvelua, sertifikaattipalveluita, sertifikaattipalveluissa, sertifikaattipalveluille, sertifikaattipalvelulla, CA, kansallisenpalveluväylän, kansallisenpalveluväylä, kansallisenpalveluväylät, kansallisenpalveluväylällä, kansallisenpalveluväylään, kansallisenpalveluväylässä, kansallisenpalveluväylää, nimipalvelu, nimipalvelut, nimipalvelua, nimipalveluita, nimipalvelussa, nimipalvelulla, nimipalveluita, korotetun, korotettua, korotetussa, korotetulla, korottaa, korottamalla, turvallisuuden, turvallisuudella, turvallisuutta, turvallisuus, turvallisesti, turvallisella, turvalliseen, turvallista, jäljitysloki, jäljityslokia, jäljityslokissa, jäljityslokilla, jäljityslokiin, katalogi, katalogilla, katalogissa, katalogin, katalogia, katalogit, katalogiin, katalogien, katalogista, Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), Service Oriented Architecture (SOA), palveluväylässä, palveluväylä, palveluväylään, palveluväylän, palveluväylällä, palveluväylät, käytettävissä, käytettävään, käytettävän, käytettävien, käytettävällä, käytettä, käytettävyys, käytettävyyteen, käytettävyydellä, käytettävyyden, käytettävyyttä, hyödynnettävissä, vastuuorganisaation, Service Level Agreement (SLA), lupaus, lupauksen, lupauksien, luvata, luvattuun, luvatussa, lupaamalla, luvatut, luvattujen, kausaliteetti, kausaliteettiin, kausaliteetin, kausaliteettia, kausaliteettien, Kanava-adapteri (channel adapter), adapteriin, adapterit, adapterin, adapterien, adaptereilla, adaptereita, adapteria, sanomakanava (message channel), sanomakanavaan, sanomakanavassa, sanomakanavalla, sanomakanavat, sanomareititin (message router), sanomareitittimeen, sanomareitittimet, sanomareitittimellä, sanomareititys, sanomasuodatin (message filter), sanomasuodattimeen, sanomasuodattimet, sanomasuodattimella, sanomasuodatus, suodattamalla, suodattamiseen, sanomasuodattimen , jakaja (splitter), jakajat, jakajaan, jakamalla, jakamisella, jakamiseen, yhdistäjä (aggregator), yhdistää, yhdistämällä, yhdistämisellä, yhdistämiseen, yhdistäjään, kääre (envelope, wrapper), kääreeseen, kääreessä, kääreellä, käärettä, kääreitä, sanomarikastimen, sanomarikastimella, sanomarikastimeen, sanomarikastimet, sanomarikastin, sanomarikastimessa, palvelumoduuli, palvelumoduulilla, palvelumoduulissa, palvelumoduulit, palvelumoduulia, palvelumoduuleita, palvelumoduuleihin, palvelumoduuleilla, testipalvelu, testipalvelut, testipalvelulla, testipalvelussa, testipalveluita, testipalvelua, testauspalvelu, testauspalvelua, testauspalvelulla, testauspalveluita, testauspalvelussa, testauspalvelusta, anonymisoidusta, anonymisoituun, anonymisoidulla, anonymisoimalla, anonymisointiin, anonymisointia, anonymisoida, anonymisoinnissa, anonymisoinnissa, cache, ominaisuuksia, ominaisuuksien, ominaisuuksilla, ominaisuukset, ominaisuuksissa, omaisuudet, ominaisuus, ominaisuuksiin, välimuisti, välimuistiin, välimuistitin, välimuistia, välimuistilla, välimuistista, välimuisti, perustoiminnallisuus, perustoiminnallisuudet, perustoiminnallisuuksien, perustoiminnallisuutta, perustoiminnallisuuteen, perustoiminnallisuuksia, liityntäpistekohtainen, liityntäpistekohtaisesti, liityntäpistekohtaisella, liityntäpistekohtaiseen, liityntäpistekohtaiset, sanomamuunnin (message translator), sanomamuunnimella, sanomamuunninta, sanomamuuntimesta, sanomamuunnimeen, sanomamuuntoa, sisältösuodatin (content filter), sisältösuodattimella, sisältösuodattimessa, sisältösuodatus, sisältösuodatusta, sisältösuodatuksessa, sisältösuodatuksella, sisältösuodattimesta, (content enricher), tietotyyppikanava (datatype channel), tietotyyppikanavat, tietotyyppikanavaan, tietotyyppikanavalla, tietotyyppikanavassa, tietotyyppikanavasta, erikoissanomakanava, erikoissanomakanavaan, erikoissanomakanavalla, erikoissanomakanavien, erikoissanomakanavat, valvontaväylä (control bus), valvontaväylään, valvontaväylällä, valvontaväylästä, valvontaväylät, valvontaväylää, sanomansäilytys (message store), sanomansäilytystä, sanomansäilytykseen, sanomansäilytyksellä, sanomansäilytyksen, sanomansäilytyksestä, komponentti, komponentit, komponenttien, kompontenteilla, komponenteista, komponentin, prosessityökalut (process manager), prosessityökalujen, prosessityökaluilla, prosessityökaluja, prosessityökalu, prosessityökalua, prosessityökaluihin, prosessityökaluista, integraatioprosesseja, integraatioprosessit, integraatioprosessin, integraatioprosessia, integraatioprosessilla, integraatioprosessi, tiedonvälitysprosesseja, tiedonvälitysprosessit, tiedonvälitysprosessin, tiedonvälitysprosessia, tiedonvälitysprosessilla, tiedonvälitysprosessista, integraatioporsessita, laajennettu, laajennettuun, laajentamalla, laajentaa, laajennettua, kustannustehokas, kustannustehokkaasti, kustannustehokaassa, kustannustehokata, kustannustehokaalla, kustannustehokaseen, kattavasti, kattava, kattavat, kattavien, integraatioratkaisukokonaisuus, integraatioratkaisukokonaisuuksien, integraatioratkaisukokonaidet, integraatioratkaisukokonaiden, integraatioratkaisukokonaisuuksilla, integraatioratkaisukokonaisuuksien, integraatioratkaisukokonaisuksissa, integraatioratkaisukokonaisuuksilla, integraatioratkaisukokonaisuudella, integraatioratkaisukokonaisuudesta, keskitetty, keskitettyä, keskitetysti, keskitetyssä, keskitetyllä, keskitettyn, keskitetyt, hajautettu, hajautettuun, hajautetussa, hajautetulla, hajautettua, hajauttaminen, keskittäminen, hjauttamiseen, loogisesti, loogiset, loogisesti, loogisella, loogiseen, loogista, looginen, loogisessa, ydinpalveluihin, ydinpalvelua, ydinpalvelut, ydinpalvelussa, ydinpalvelulla, ydinpalveluita, ydinpalveluissa, ydinpalvelu, ydinpalveluiden, palveluarkkitehtuuri, palveluarkkitehtuurin, palveluarkkitehtuurissa, palveluarkkitehtuurilla, palveluarkkitehtuurista, palveluarkkitehtuuria, palveluarkkitehtuurit, loppukäyttäjälle, läpinäkyvästi, läpinäkyvä, läpinäkyvällä, läpinäkyvästi, läpinäkyvyys, läpinäkyvässä, läpinäkyvien, luotettava, luotettavat, luotettavasti, luotettavalla, luotettavuus, luotettavuuteen, luotettavassa, luotettavalla, luotettaviin, tunnistamispalvelu, tunnistamispalvelut, tunnistamispalvelua, tunnistamispalveluita, tunnistamispalveluilla, tunnistamispalvelussa, tunnistamispalveluun, Valtiovarainministeriö, Viestintäministeriö, Sitra, mobiilioperaattoreita, mobiilioperaattori, mobiilioperaattorin, mobiilioperaattorien, mobiilioperaattoreilla, mobiilioperaattoreihin, mobiilioperaattoreissa, mobiilioperaattoria, mobiilioperaattorit, sidosryhmiä, sidosryhmät, sidosryhmä, sidosryhmään, sidosryhmällä, kustannustehokkuus, kustannustehokkuudella, kustannustehokkuuteen, kustannustehon, kansainvälinen, kansainvälisesti, kansainvälisellä, kansainväliseen, kansainvälisien, yhteensopivuus, yhteensopivuudella, yhteensopivuuden, yhteensopivuutta, yhteensopivuuteen, yhteensopivat, yhteensopivilla, avoimuus, avoimet, avoimella, avoimeen, avoimien, suljettu, suljetulla, suljettuun, suljetussa, avoimessa, kehittyvä, kehittyvään, kehittyvällä, kehittyvillä, keitykseen, kehityksellä, kehityksessä, kehittämiseen, kehittämisessä, kehittämisellä, ratkaisu, ratkaisut, ratkaisuiden, ratkaisua, ratkaisuun, ratkaisuilla, ratkaisuihin, helppokäyttöisyys, helppokäyttöinen, helppokäyttöisesti, helppokäyttöisellä, helppokäyttöiseen, helppokäyttöisenä, helppokäyttöisen, kansallisessa, kansalliseen, kansallisesti, kansallisella, tunnistusratkaisu, tunnistusratkaisut, tunnistusratkaisuun, tunnistusratkaisuiden, tunnistusratkaisuilla, tunnistusratkaisusussa, tunnistusratkaisuita, valtio, valtion, valtiossa, valtioon, valtiota, kansalaisille, kansalliset, kansalliseen, kansallisiin, kansallisessa, kansallisesta, varmenne, varmenteet, varmenteella, varmenteeseen, varmenteiden, varmenteita, varmennennus, varmennettu, varmenettuun, varmenteissa, varmennehakemisto, varmennehakemistot, varmennehakemistoon, varmennehakemistossa, varmennehakemistolla, varmennehakemistoihin, varmennehakemistoja, varmennehakemistoista, varmennehakemistosta, peruspalvelu,peruspalvelut, peruspalvelua, peruspalveluita, peruspalveluilla, peruspalveluissa, peruspalveluiden, peruspalveluihin, varmenneinfra, varmenneinfraan, varmenneinfrassa, varmenneinfran, infran, infraan, infrassa, infralla, infrat, tunnistamisratkaisu, tunnistamisratkaisut, tunnistamisratkaisun, tunnistamisratkaisuun, tunnistamisratkaisussa, tunnistamisratkaisulla, tunnistamisratkaisuita, tunnistamisratkaisuiden, tunnistamisratkaisuihin, vapaasti, vapaaseen, vapaalla, vapaata, vapaa, vapaaseen, tunnistusväline, tunnistusvälineet, tunnistusvälineitä, tunnistusvälineiden, tunnistusvälineissä, tunnistusvälineillä, tunnistusvälineen, peruspalvelun, sidosryhmän, tunnistusväline, pääsy, pääsyn, pääsyä, pääsyllä, pääsystä, pääsyyn, pääsy, tarjoajille, tarjoajat, tarjoajan, tarjoajien, tarjoajiin, tarjotaan, tarjoten, tarjoamalla, yhden, yhteen, yhdestä, yhdellä, yksittäisellä, yksittäisen, yksittäiseen, tunnistuspalvelu, tunnistuspalvelun, tunnistuspalvelut, tunnistuspalvelua, tunnistuspalveluita, tunnistuspalveluihin, tunnistuspalveluista, tunnistuspalveluilla, tunnistuspalvelussa, käyttöönottaminen, käyttöönottamisessa, käyttöönottamiseen, käyttöönottamista, käyttöönotto, käyttöönottossa, käyttöönottoa, käyttöönolla, käyttöönottosta, potentiaalisten, asiakkaiden, asiakkaan, asiakkaiden, asiakkaita, asiakkaille, asiakkaista, asiakkuus, asiakkuudet, asiakkuudella, tunnistamiseksi, palvelemiseksti, turvaamiseksi, suojaamiseksi, tehostamiseksi, lisäpalveluliiketoimintaa, lisäpalveluliiketoiminta, lisäpalveluliiketoiminnalla, lisäpalveluliiketoiminnassa, lisäpalveluliiketoimintaan, ammattilaisen, ammattilaiset, ammattilaiseksi, ammattilainen, ammattilaisia, tunnistamispalvelun, turvaamisen, suojaamisen, välimuistin, edutaja, edustajia, edustajien, edustajaksi, edustajalla, edustajasta, edustajasta, luvanvarainen, luvanvaraisen, luvanvaraiset, luvanvaraisella, luvanvaraisessa, luvanvaraiseen, luvanvaraisilla, luvanvaraisesti, ammattioikeuksia, ammattioikeudet, ammattioikeuksien, ammattioikeuksilla, ammattioikeus, edellyttävien, edellyttävissä, edellyttävillä, edellyttävissä, edellyttää, edellyttävät, edellyttämällä, kehittämisen, tarjoajan, ratkaisun, tunnistamispalvelun, varmennekameiston, tunnistusratkaisun, mobiilioperaattorin, asiakkaan, toimittajan, turvaamisen, salatun, hallitun, hallittuun, hallitussa, pääsynhallintakokonaisuudessa, pääsynhallintakokonaisuuden, pääsynhallintakokonaisuuteen, pääsynhallintakokonaisuus, pääsynhallintakokonaisuudella, pääsynhallintakokonaisuutta, pääsynhallintakokonaisuuksien, käyttöoikeuksiensa, käyttöoikeudet, käyttöoikeuksien, käyttöoikeuksia, käyttöoikeuksilla, käyttöoikeuksista, käyttöoikeuden, käyttövaltuus, käyttövaltuudet, käyttövaltuuksien, käyttövalktuuksien, käyttövaltuuksilla, käyttövaltuuksia, määrittävästä, määrittää, määritellä, määrittävän, määrittävien, määrittämät, määrittelemällä, ammattioikeusrekisteri, ammattioikeusrekisterin, ammattioikeusrekisterit, ammattioikeusrekisterissä, ammattioikeusrekisteriin,ammattioikeusrekisterillä, Terhikki, Valviran, Sitran, Katso-tunnistus, verohallinto, verohallinnon, alitunnisteita, alitunnisteet, alitunniste, alitunnisteiiden, alitunnisteissa, alitunnisteilla, alitunnisteen, RoVa-palvelu, hallintaan, hallinta, hallinnalla, hallinnassa, asiointipalvelua, asiointipalvelu, asiointipalvelussa, asiointipalvelulla, asiointipalveluita, asiointipalveluiden, asiointipalvelun, käyttävällä, käyttävät, käyttävään, käyttävien, käyttävissä, käyttäjä, käyttäjän, käyttäjät, käyttäjien, käyttäjään, käyttäjällä, käytettäessä, käyttäen, henkilöllä, henkilön, henkilöiden, henkilö, henkilöitä, valtuus, valtuutus, valtuudet, valtuuksien, valtuutus, valtuutuksen, valtuuttaminen, valtuuttamalla, valtuuttamilla, valtuuttamissa, edustamansa, edustaa, edustuksen, edustamassaan, edustamisella, yrityksen, yritys, yrityksien, yrityksillä, yritykselle, yrityksessä, yritystä, yrittää, ensisijaisena, ensisijainen, ensisijaisesti, ensisijiasella, ensisijaiset, tarkoituksena, tarkoitus, tarkoituksen, tarkoittaa, tarkoittamalla, tarkoittamaan, tarkoittaminen, tarkoittaassa, asiointipalveluille, asiointipalveluiden, asiointipalvelu, asiointipalvelut, asiointipalveluissa, asiointipalveluilla, asiointipalvelun, ajantasaiset, tarkka, kattava, tarkasti, kattavasti, kattavat, tarkastaa, tarkastamalla, tarkastaminen, tarkastettu, tieto, tiedot, tietoon, tietoa, tiedossa, tiedolla, edustajana, asioivan, rooleista, rooleilla, rooleissa, rooleiin, roolia, roolissa, roolilla, viranomaiset, viranomaisia, viranomaisella, viranomaiseen, viranomainen, viranomaisissa, kunnat, kunta, kunnan, kunnassa, kuntaan, kunalla, tiliratkaisua, tiliratkaisu, tiliratkaisussa, tiliratkaisulla, tiliratkaisuihin, tiliratkaisun, tiliratkaisut, tiliratkaisuun, valtiokonttorin, valtiokonttori, valtiokonttoriin, valtiokonttorissa, valtiokonttorille, hallinnoimalla, hallinnoimassa, hallinnoima, hallinnoimat, hallinnoiman, hankkeessa, hankkeen, hankkeeiden, hankkeet, hanke, hankkeilla, hankkeita, hankkeilla, tietoturvallisen, tietoturvallinen, tietoturvalliseen, tietoturvallisena, tietoturvalliset, tietoturvalliessa, tietoturvallilla, tietoturvallisuus, tietoturvallisuuteen, tietoturvallisuutta, luotettavan, luotettava, luotettavasti, luotettavaan, luotettavuus, luotettavuuteen, luotettavuudella, dokumentit, dokumentin, dokumentilla, dokumentoinnilla, dokumentointia, dokumentointiin, dokumentoinnissa, dokumentoitu, dokumentoituun, dokumentti, täydennyspyyntö, täydennyspyynnöt, täydennyspyynnön, täydennyspyyntöjä, täydennyspyynnöihin, täydennyspyyntöön, maksamisen, verkkomaksamiseen, verkkomaksaminen, verkkomaksamisella, verkkomaksamista, verkkomaksaa, verkkomaksamisessa, vetumapalvelu, vetumapalvelut, vetumapalvelun, vetumapalvelua, maksuratkaisulla, maksuratkaisut, maksuratkaisua, maksuratkaisuita, maksuratkaisuilla, maksuratkaisussa, maksuratkaisun, maksuratkaisuja, suostumus, suostumuksen, suostumuksien, sustumusta, tahdoilmaisu, tahdonilmaisuun, tahdonilmaisulla, tahdoinmaisun, tahdonilmisua, tietopyyntö, tietopyynnöt, tietopyyntöjä, tietopyyntöihin, tietopyyntöjen, tietopyyntön, tietopyyntöllä, tietopyyntössä, tietopyyntö, muodostavat, muodostaa, muodostamalla, muodostaen, muodostamista, muodostamisesta, muodostamista, tiedonluovutusten, tiedonluovutus, tiedonluovutusta, tiedonluovutuksen, tiedonluovutukseen, tiedonluovuttaminen, tiedonluovuttamisen, tiedonluovuttamisella, tiedonluovuttamiseen, tiedonluovuttaminen, tiedonluovuttamiseksi, muodostamiseksi, tiedonluovutusvaltuuksien, tiedonluovutusvaltuus, tiedonluovutusvaltuutus, tiedonluovutusvaltuutusten, tiedonluovutusvaltuuttaminen, tiedonluovutusvaltuuttamisella, tiedonluovutusvaltuuttamiseksi, tiedonluovutusvaltuuksilla, suostumusta, suostumus, suostumuksella, suostumukseen, viranomaiselle, negatiivinen, negatiivisesti, negatiivisella, negatiiviset, negatiivista, lisäattribuutilla, lisäattribuutin, lisäattribuutit, lisäattribuuttien, lisäattribuuteilla, suostumustilille, suostumustili, suostumustilit, suostumustilin, suostumusten, tallentaminen, tallentaa, tallennus, tallennusta, tallentamalla, tallentamisessa, tallentamiset, manuaalisesti, manuaalinen, manuaalisella, manuaalisessa, suostumuskanta, suostumuskantaan, suostumuskannalla, suostumuskantoja, suostumuskantojen, suostumuskannan, suostumuskannassa, suostumukset, toimenpidesuostumukset, toimenpidesuositus, toimenpidesuostumukseen, toimenpidesuostumuksella, toimenpidesuostumuksien, toimenpidesuostumuksiin, toimenpidesuostusta, asiointikanava, asiointikanavan, asiointikanavat, asiointikanavien, asiointikanavissa, asiointikanavilla, asiointikanavaan, viranomaistasolla, viranomaistaso, viranomaistasoinen, viranomaistasoiset, suostumuksenhallintapalvelusta, suostumuksenhallintapalvelu, suostumuksenhallintapalvelun, suostumuksenhallintapalvelua, suostumuksenhallintapalveluita, suostumuksenhallintapalveluissa, suostumuksenhallintapalveluille, suostumuksenhallintapalveluihin, suostumuksenhallintapalvelut, suostumuksenhallinta, suostumuksenhallintaan, suostumuksenhallinta, suostumuksenhallinan, suostumuksenhallinnassa, toteutettua, toteutetulla, totetuttan, toteutettuun, käyttöliittymä, käyttöliittymään, käyttöliittymässä, käyttöliittymällä, käyttöliittymien, käyttöliittymissä, käyttöliittymäksi, käyttöliittymä, luovuttamiseen, luovuttaminen, luovuttamalla, luovuttamisessa, luovuttaa, luovuttavat, luovuttamista, viranomaisasiointi, viranomaisasiointiin, viranomaisasiointia, viranomaisasioinissa, viranomaisasioinilla, automaattivaltuutukset, automaattivaltuutus, automaattivaltuutuksella, automaattivaltuutuksen, automaattivaltuutukseen, automaattivaltuutusta, automaattivaltuututtaminen, automaattivaltuututtamisella, automaattivaltuuttamiseen, automaattivaltuuttaminen, roolipohjaista, roolipohjainen, roolipohjaiseen, roolipohjaisella, roolipohjaisessa, roolipohjaiset, toteutustapa, toteutustavalla, toteutustapaan, toteutustavat, toteutustavoilla, toteutustapoihin, edustettava, edustettavien, edustettaviensa, valtuutetun, valtuuttajan, valtuutettuun, valtuuttaa, valtuuttamalla, valtuuttamisella, valtuuttamisessa, valtuutuksella, valtuutukseen, vatuuttaja, valtuutusprofiili, valtuutusprofiilista, valtuutusprofiililla, valtuutusprofiiliin, valtuutusprofiileita, valtuutusprofiileissa, toiminnallisuus, toiminnallisuudella, toiminnallisuuteen, toiminnallisuuksien, toiminnallisuudessa, toiminnallisuudet, valtuutuskantaan, valtuutuskantoihin, valtuutuskanta, valtuutuskannassa, valtuutuskannalla, valtuutuskannasta, arkistointinäkökulmasta, arkistointinäkökulma, arkistointinäkökulmat, arkistointinäkökulmassa, käyttötarkoitus, käyttötarkoitusta, käyttötarkoituksella, käyttötarkoitusessa, käyttötarkoituksella, käyttötarkoitukseen, käyttötarkoituksien, aikaleima, aikaleimat, aikaleimaan, aikaleimalla, aikaleimassa, aikaleimojen, aikaleimoista, aikaleimoilla, hakutoiminto, hakutoiminnot, hakutoimintoon, hakutoiminnossa, hakutoiminnolla, hakutoimintoja, hakutoimintojen, PERA, X-Road, synergiaetu, synergiaetuun, synergiaetuja, synergiaedulla, synergiaa, synergian, synergia, synerginen, synergisesti, synergisellä, synergiaedut, merkittävä, merkittävästi, merkittävällä, merkittävien, merkityksellä, merkitykseen, merkityksessä, mallilla, malliin, mallista, mallia, malli, XML, JSON, muodossa, muodolla, muotoon, muotoa, muotoihin, muodoilla, muotoja, muotojen, header, footer, body, content, sanoma, sanomat, sanoman, sanomassa, sanomalla, pakollinen, pakolliset, pakollisien, pakollisissa, pakolliseen, globaalisti, globaali, globaalilla, globaalissa, globaalisessa, globaalisella, globaalisiin, globaalisia, yksikäsitteinen, uniikki, uniikilla, uniikissa, uniikkien, uniikkia, yksikäsitteisesti, yksikäsitteisellä, yksikäsitteisessä, yksikäsitteistä, ISO 8601 / UTC, OID, CCX, CC:R:X 5, loppukäyttäjätunnus, loppukäyttäjätunnukset, loppukäyttäjätunnuksien, loppukäyttäjätunnuksilla, loppukäyttäjätunnukseen, loppukäyttäjätunnuksissa, loppukäyttäjätunnukselle, HETU, Suomi, Suomessa, Suomalainen, Suomalaista, Suomalaisella, Suomalaisessa, Suomalaisista, Suomalaiseen, käynnistää, käynnistäminen,käynnistämisessä, käynnistämisellä, käynnistämiseen, tunnistamistapa, tunnistamistapaan, tunnistamistavalla, tunnistamistapojen, tunnistamistavoilla, tunnistamistapojen, VIRTU, Mobiilivarmenne, TUPAS, salasana, henkilökortti, henkilökortilla, henkilökorttiin, henkilökortissa, henkilökortit, mobile, bank, tunnistustapa, tunnistustapaan, tunnistustapa, tunnistustavat, tunnistustavalla, tunnistustapojen, valtuutusperuste, valtuutusperusteet, valtuutusperusteilla, valtuutusperusteissa, valtuutusperusteiden, primääri, primäärisesti,primäärisellä, primäärin, sekundääri, sekundäärisesti, sekundäärisellä, sekundäärinen, primäärinen, sanomasisältö, sanomasisältöä, sanomasisältöön, sanomasisältö, virheilmoitukset, virheilmoitukseen, virheilmoituksessa, virheilmoituksella, virheilmoituksien, virheilmoituksia, edellytykset, edellytykseen, edellyttää, edellyttäen, edellytyksien, edellytyksissä, edellytyksillä, pre-condition, post-condition, jälkitila, jälkitilassa, jälkitilalla, edellytyksellä, jälkitilaan, jälkitilojen, jälkitiloissa, jälkitilan, keskitettyyn, keskitetty, keskitettyä, keskitetyssä, keskitettyjen, keskitetyllä, keskitettyihin, keskitettystä, tallenneta, tallentaa, tallennetta, tallenteita, tallenteissa, tallenteilla, tallenteiden, tallennetamalla, tallennetaen, varsinaisia, varsinaiset, varsinainen, varsinaisella, varsinaisessa, kryptografinen, kryptografiset, kryptografisella, kryptografisessa, kryptografisia, kryptografisista, kryptografisesti, kryptografia, tiivisteet, lokitietojen, lokitietoja, lokitietoa, lokitietojen, lokitietoon, lokitiedoista, lokitiedoilla, lokitietoihin, muuttumattomuus, muuttumattomuuteen, muuttumattomuudella, muuttumattomuutta, kiistämättömyys, kiistää, kiistämisellä, kiistämiseen, kiistämättömyyteen, kiistämättömyydellä, metatiedot, metatietoihin, metatietoon, metatiedolla, metatiedossa, metatietoa, metatietojen, metatiedoista, metatiedoilla, varmistuspalvelut, varmistuspalvelu, varmistuspalveluun, varmistuspalveluilla, varmistuspalveluissa, varmistuspalveluiden, varmistuspalveluita, varmistuspalvelua, edustakerros, edustakerrosta, edustakerrokseen, edustakerroksessa, edustakerroksella, tietovarantokerros, tietovarantokerrokseen, tietovarantokerroksessa, tietovarantokerroksella, tietovarantokerroksien, tietovarantokerroksissa, tietovarantokerrosta, suorituskyvyn, suorituskyky, suorituskykyyn, suorituskykyä, suorituskyvyllä, suorituskyvyssä, muokattavuuden, muokattavuudella, muokattavuuteen, muokattavuudessa, muokattavuutta, muokattavuus, muokattavuutta, teknologiakerroksiin, teknologiakerroksissa, teknologiakerroksilla, teknologiakerroksien, teknologiakerros, teknologiakerrosta, teknologiakerrokseen, teknologiakerroksiin, teknologiakerrokset, tietovarantokerrokset, suorituskyvyt, vertikaalisen, vertikaalissa, vertikaalisesti, vertikaaliseen, vertikaalisella, skaalautuvuuden, skaalautuvuuteen, skaalautuvuutta, teknologiakerrosten, pullonkauloja, pullonkaula, pullonkaulaan, pullonkaulan, pullonkaulat, palvelinkapasiteetin, palvelinkapasiteettia, palvelinkapasiteetilla, palvelinkapasiteetissa, palvelinkapasiteetin, palvelinkapasiteettiin, palvelinkapasiteetilla, arviointi, arvioida, ennakoida, ennakointi, ennakoidusti, arvioidusti, nosto, nostolla, nostamisella, nostamiseen, provisoida, privosoimalla, provisointi, proivisoituun, privosointia, korottaa, korottamalla, korottamiseen, palvelinkerrosten, palvelinkerroksissa, riippumattomia, riippumattomasti, riippumattomuuteen, riippumattodella, riippumattomuudessa, riippumattomuutta, kumppanisopimus, kumppanisopimukseen, kumppanisopimuksen, kumppanisopimuksella, tietojärjestelmä, operointikäyttöliittymäkerroksen, operointikäyttöliittymäkerroksessa, operointikäyttöliittymäkerroksella, operointikäyttöliittymäkerrokseen, operointikäyttöliittymäkerros, operointikäyttöliittymäkerrokset, operointikäyttöliittymä, operointikäyttöliittymässä, operointikäyttöliittymällä, operointikäyttöliittymään, operointikäyttöliittymät, operointikäyttöliittymiin, operointikäyttöliittymissä, operointikäyttöliittymillä, riittävä, riittävä, riittävästi, riittävällä, riittävien, riittävään, riittäväksi, suorituskyvystä, tietokantapalvelimet, tietokantapalvelin, tietokantapalvelimeen, tietokantapalvelimessa, tietokantapalvelimella, tietokantapalvelimien, tietokantapalvelimilla, tietokantapalvelimissa, tietokantapalvelinta, tietokantapalvelimeksi, tietokantapalvelimia, tietokannat, tietokanta, tietokantaan, tietokannat, tietokannassa, tietokantoihin, tietokannaksi, tietokannasta, tietokannalla, tietokantojen, tietokannoissa, tietokannaksi, tietoa, tietoon, tiedossa, tiedolla, tiedoilla, tietoihin, tieto, tiedot, rajapinta, rajapintaan, rajapinnalla, rajapinnassa, rajapintojen, rajapintoihin, rajapintoja, rajapinnat, Virtual Routing and Forwarding (VRF), laadukkaasti, laadukkaalla, laadun, laaduksi, laatua, laatuun, laadulla, laadullisesti, toteuttaen, toteutus, toteutukseen, toteutuksella, toteutettu, toteutusta, toteutettu, toteutettuun, toteuttaminen, toteutuksia, toteuttaen, käyttöoikeus, toiminnallisuuksiltaan, toiminnallisuuksilla, positiivinen, positiivisesti, horisontaalinen, horisontaalisesti, horisontaalisella, horisontaalista, skaalautuvuus, skaalautuvuutta, skaalautuva, skaalautuvasti, skaalautuvuudella, skaalautuvuuteen, skaalautuvassa, skaalautuvalla, skaalatuvat, päivittäminen, päivitetty, päivittämisellä, päivitetyllä, päivitettyyn, päivittämistä, päivittämisessä, tietotaito, tietotaitoa, tietotaitoon, tietotaitodolla, tietotaitosta, osaaminen, osaamiseen, osaamista, osaamisella, osaamisessa, osaamista, osaamiseen, ohjelmistopäivitykset, ohjelmistopäivitykseen, ohjelmistopäivityksessä, ohjelmistopäivityksellä, ohjelmistopäivityksien, ohjelmistopäivityksissä, versio, versiot, versiointi, versiontiin, versioinnissa, versioinnilla, versiointia, fail over, failover, klusteriteknologia, klusteriteknologialla, klusteriteknologiaan, klusteriteknologiaa, GET, POST, HTTP, HTTPS, ympäristö, ympäristöt, ympäristöön, ympäristössä, ympäristöllä, ympäristöihin, palvelinvirtualisoinnilla, palvelinvirtualisointi, palvelinvirtualisointia, palvelinvirtualisointiin, tietokantateknologialla, tietokantateknologia, tietokantateknologiaan, luokittelu, luokittelulla, luokittelussa, luokittelua, luokittelemalla, luokittelemaan, monennettava, monennettavan, monennettavaan, monennettavasti, monennettavalla, monennentamalla, monentamista, monetamisella, monentamisessa, monentamista, palvelutasotavoitteiden, palvelutasotavoitteita, palvelutasotavoitteet, palvelutasotavoitteisiin, palvelutasotavoioite, SLA, monennetun, monennettuun, nopeasti, nopealla, sujuvasti, sujuvalla, sujuvasti, nopeassa, sujuvassa, immateriaalioikeudet, immateriaalioikeus, työsuhde, työsuhteeseen, työsuhteella, työsuhteessa, työsuhteita, palvelupino, palvelupinon, palvelupinoa, palvelupinot, palvelupinossa, palvelupinoon, palvelupinolla, palvelupinoihin, palvelupinoista, palvelupinoilla, palvelupinonoista, palvelupinoksi, valvonnasta, valvonta, valvontaa, valvotusti, valvotulla, valvottuun, valvomalla, valvotussa, virtualisoidussa, virtualisoituun, virtualisoimalla, virtualisoitu, virtuaalinen, virtuaalisessa, virtualisointialustassa, virtualisointialusta, virtualisointialustaan, virtualisointialustalla, virtualisointialustasta, fyysisessä, fyysisellä, fyysiseen, fyysisesti, tietoliikennepalvelut, tietoliikennepalvelua, tietoliikennepalveluita, tietoliikennepalveluissa, tietoliikennepalveluilla tietoliikennepalveluksi, tehokkaasti, tehokkaalla, tehokkaaksi, tehokkaassa, tehokasta, läpäisykyky, läpäisykykyyn, läpäisykyvyllä, läpäisykykyä, läpäisyyn, läpäisy, läpäisyssä, läpäislyllä, viive (latenssi), viiveen vaihtelu (jitter), pakettivirhesuhde (loss ratio), viivettä, viiveen, viiveellä, viivettä, vaihtelun, vaihtelua, vaihteluun, vaihtelussa, velvoitteiden, velvoitteet, velvoitteita, velvoitetta, luvattomasti, luvattomalla, luvattomassa, luvattomaan, sanomakoon, sanomakoko, sanomakokoon, sanomakokoa, sanomanvälitysvolyymi, sanomanvälitysvolyymin, sanomanvälitysvolyymit, sanomanvälitysvolyymillä, sanomanvälitysvolyymiin, sanomanvälitysvolyymiä, tuottavassa, tuottaja, tuottaa, tuottamalla, tuottaminen, hyödyntää, hyödyntämällä, hyödyntäjä, hyödyntävässä, hyödyntäjän, tuottajan, vahinko, vahingossa, vahingolla, vainkoa, kustannus, kustannukset, kustannuksia, kustannuksista, kustannukseen, kustannuksien, kattaa, kattamalla, kattava, kattavasti, kattavaan, kattamiseen, asiakaskohtaiset, asiakaskohtaisesti, asiakaskohtaisella, asiakaskohtaiseen, asiakaskohtaisien, asiakaskohtaiseksi, menetys, menetykseen, menetyksen, menettämisen, menettää, menettämisellä, menettämiseen, menetettyyn, hankinta, hankintaan, hankinnassa, hankintamenettely, hankintamenettelyyn, hankintamenettelyssä, hankintamenettelyllä, tarjous, tarjoukseen, tarjoukset, tarjouskessa, tarjouksien, kilpailuttaa, kilpailuttamiseen, kilpailutuksessa, kilpailuttamisella, kilpailuttamiseksi, kilpailutukset, kilpailutusta, riippumattomilta, riippumattomasti, riippumattomuus, riippumattomuuteen, riippumattomuuden, riippumattomasti, riippumattomasti, operaattoreilta, operaattori, operaatorit, operaattorin, operaattoreiden, operattoreille, operaattorien, operaattorista, operaatoriksi, operaattorina, tietoturvan, tietoturvaan, tietoturvassa, tietoturvaa, tietoturvakäytäntöjä, tietoturvakäytäntö, tietoturvakäytännöt, tietoturvakäytäntöön, tietoturvakäytäntöä, tietoturvatoimenpitein, tietoturvatoimenpiteet, tietoturvatoimenpiteiden, tietoturvatoimenpiteitä, tietoturvatoimenpiteistä, integroituvien, integroituvat, integroituvissa, integroituvilla, integroituviin, järjestelmiensä, suojaamisesta, suojaaminen, suomaamista, suojaamalla, suojaamiseen, suojaamisella, noudattaen, ylivoimainen, ylivoimasta, ylivoimaiseen, ylivoimaisessa, valvonta-arkkitehtuuri, valvonta-arkkitehtuuriin, valvonta-arkkitehtuurilla, valvonta-arkkitehtuurissa, valvonta-arkkitehtuuria, hallinta-arkkitehtuuri, hallinta-arkkitehtuuria, hallinta-arkkitehtuurilla, hallinta-arkkitehtuurissa, hallinta-arkkitehtuuriin, valvonnan, hallinnan, periaatteet, periaatteessa, periaatteita, periaatetta, periaateisiin, rajapintaliikenne, rajapintaliikennettä, rajapintaliikenteessä, rajapintaliikenteellä, rajapintaliikenteeseen, hejeistus, keskuspalvelinkokonaisuus, keskuspalvelinkokonaisuutta, keskuspalvelinkokonaisuudella, keskuspalvelinkokonaisuuteen, keskuspalvelinkokonaisuuksiin, keskuspalvelinkokonaisuudet, jatkuvaan, jatkuvalla, jatkuvasti, jatkuva, automaattihälytyksiin, automaattihälytyksellä, automaattihälytyksen, automaattihälytys, automaattihälytyksessä, perustuviin, valvontajärjestelmiin, valvontajärjestlelmä, valvontajärjestelmät, valvontajärjestelmällä, valvontajärjestelmäksi, Vahti 1/2002 suositus, suositusta, tilinomistajan, tilinomaistaja, tilinomistajaksi, tilinomistajien, henkilötietolaki, henkilötietolakiin, henkilötietolailla, henkilötietolaissa, henkilötietolakia, yhteistyöhön, yhteistyöllä, yhteistyössä, yhteistyötä, yhteistyö, kahdennettuina, kahdennettuun, kahdennetulla, kahdennettu, erillisissä, erilliseen, erillisellä, laitetiloissa, laitetila, laitetilat, laitetilan, laitetliojen, laitetilaa, ylläpitäjätahon, ylläpitäjätaho, ylläpitäjätahoa, ylläpitäjätaholla, ylläpitäjätahosta, ylläpitäjätahoon, asiantuntijoilta, asiantuntijoita, asiantuntijoista, asiantuntijoilla, asiantuntija, vaaditaan, vaadittu, vaatimalla, vaatimassa, vaadittua, vaaditulla, vaatia, vaatii, salassapitositoumus, salassapitositoumuksessa, salassapitositoumuksella, salassapitositoumukseen, salassapitositoumukset, salassapito, salassapitoon, salassapitoa, salassapidolla, salassapitosopimus, salassapitosopimukseen, salassapitosopimuksella, salassapitosopimukset, salassapitosopimusta, salassapitosopimusta, perusmuotoiseen, perusmuotoinen, perusmuotoisella, perusmuotoista, turvallisuusselvitykseen, turvallisuusselvitys, turvallisuusselvitystä, turvallisuusselvityksen, turvallisuusselvitysksien, turvallisuusselvitykset, turvallisuusselvityksiä, alihankkijat, alihankkijana, alihankkijoiden, alihankkijoita, alihankkijaksi, tietoturvapolitiikassa, tietoturvapolitiikka, tietoturvapolitiikkaan, tietoturvapolitiikalla, tietoturvapolitiikkaa, tietoturvapolitiikan, tietoturvaohjeistuksessa, tietoturvaohjeistuksen, tietoturvaohjeistus, tietoturvaohjeistusta, tietoturvaohjeistukseen, tietoturvaohjeistuksella, laatumääreitä, laatumääre, laatumääreet, laatumittari, laatumittarina, laatumittarin, laatumittarista, laatumääreille, purkaa, purkaminen, purkamalla, purkamisessa, purkamista, substanssiprosessissa, substanssiprosessien, substanssiprosessiin, substanssiprosessilla, substanssiprosessit, substanssiprosessin substanssiprosessi, kirjallisesti, kirjallisella, kirjallinen, kirjalliset, käytettävyysprosentti, käytettävyysprosenttia, käytettävyysprosenttiin, käytettävyysprosenttin, käytettävyysprosenttina, käytettävyysprosenttilla, toimitusaika, toimitusaikaan, toimitusaikana, toimitusaika, menettelyä, menettelyyn, menettelyssä, menettelyä, menettelyllä, laatumääreen, luokiteltua, luokittelematon, luokittelemattomalla, luokittelemattomaan, luokittelemattomasti, laadullista, tasoa, tasolla, tasoon, tasosta, tasoihin, tasoja, sopimusrikkomus, sopimusrikkomukseen, sopimusrikkomuksen, sopimusrikkomukset, sopimusrikkomukseksi, palvelutasoluokkia, palvelutasoluokkiin, palvelutasoluokkilla, palvelutasoluokkissa, palvelutasoluokkilla, palvelutasoluokkaan, palvelutasoluokka, palvelutasoluokkat, palveluaika dervice hours, palveluajat, palveluaikojen, palveluaikaan, käytettävyys availability, ideaalikäytettävyydestä, ideaalikäytettävyys, ideaalikäytettävyydeksi, ideaalikäytettävyyteen, ideaalikäytettävyyttä, ITIL, termi, termiä, termiin, termeillä, termeissä, termillä, saatavuus, saatavuuteen, saatavuudella, saatavuutta, saatavuudeksi, saatavuus, usability, maksimikatko, maksimikatkoon, maksimikatkoksi, palvelukatko, palvelukatkon, palvelukatkot, palvelukatkoa, palvelukatkossa, palvelukatkoilla, reagointiaika response time, reagointiaikaan, reagointiajalla, palvelukatkolla, reagointiajat, reagointiajalla, kriittisyys, kriittinen, kriittiset, kriittiseen, kriittisesti, kriittisyysluokasta, kriittisyysluokalla, kriittisyysluokkaan, kriittisyysluokan, kriittisyysluokka, häiriöilmoituksesta, häiriöilmoitus, häiriöilmoitukset, häiriöilmoitukseen, häiriöilmoituksessa, häiriöilmoituksella, valvontahälytyksen, valvontahälytys, valvontahälytyksellä, valvontahälytyksestä, valvontahälytykseen, valvontahälytykset, valvontahälytyksen, kriittinen, salassapidettävä, salassapidettävät, salassapitoon, salassapitoa, salassapidon, salassapitoa, salassapidettävät, ratkaisuaika, ratkaisuaikaan, ratkaisuajassa, ratkaisuajalla, ratkaisuajat, luottamuksellisen, luottamuksellisesti, luottamuksellisellinen, normalisoida, normalisoitu, normalisointi, normalisointiin, normalisointia, normalisoitua, normalisoituun, ratkaisukyky, ratkaisukykyyn, ratkaisukykyä, ratkaisukyvyllä, palvelupisteen, palvelupiste, palvelupisteet, palvelupisteitä, palvelupisteissä, (Service desk, help desk), palvelupyynnön, palvelupyyntö, palvelupyyntöjen, palvelupyynnöt, palvelupyyntöön, palvelupyyntöjen, vastaanottavan, vastaanottava, vastaanottavat, vastaanottavalla, taho, tahon, taholla, kyky, kykyä, kyvykäs, kyvykkyys, kyvykkyyteen, ratkaista, ratkaisuun, ratkaisemalla, ratkaisemisessa, ratkaisemiseen, palvelupyynnön, siirtämättä, siirtämällä, siirtämisessä, siirtämiseen, siirtämisellä, siirtämiseksi, ohjaamatta, ohjaamalla, ohjaamiseen, ohjaamisessa, ohjattuun, ohjatulla, ohjaamisella, ohjaamista, palvelupyyntöä, tukitasoille, tukitasot, tukitason, tukitasoon, tukitasolla, tukitasojen, tukitasoissa, tukitasoa, palvelujono, palvelujonoon, palvelujonoa, palvelujonossa, palvelujonolla, palvelujonoihin, palvelujonot, palvelujonoille, palvelujonoista, palvelujonoksi, tavoitettavuus, tavoitettavuuden, tavoitettavuuteen, tavoitettavuutta, tavoitettavuudeksi, tavoitettavuudella, keskimääräisenä, keskimääräinen, keskiarvo, keskiarvoa, kesimääräisesti, keskimääräisellä, tavoitettavuutena, kesimääräisestä, palvelutason, palvelutasoa, palvelutasolla, palvelutasojen, palvelutasot, palvelutasoon, palvelutasoihin, palvelutasoksi, palvelutasona, kokonaispalvelutaso, kokonaispalvelutasot, kokonaispalvelutasolla, kokonaispalvelutasoon, kokonaispalvelutasoihin, kokonaispalvelutasoiksi, kokonaispalvelutasoilla, kokonaispalvelutasosta, kokonaispalvelutasoa, kokonaispalvelutassta, salassapitovelvollisuus. salassapitovelvollisuuden, salassapitovelvollisuuteen, salassapitovelvollisuutta, salassapitovelvollisuudella, salassapitovelvollisuudeksi, palvelutasosta, tietoliikenneverkon, tietoliikenneverkkoa, tietoliikenneverkkoon, tietoliikenneverkossa, tietoliikenneverkolla, tietoliikenneverkot, ICT-infrastruktuuri, ICT-infrastruktuurilla, ICT-infrastruktuurissa, ICT-infrastruktuuriin, ICT-infrastruktuuriissa, ICT-infrastruktuuriksi, päätelaitteiden, päätelaitteet, päätelaitteiksi, päätelaite, päätelaitteena, päätelaitteesta, päätelaitteilla, päätelaitteista, JHS 174, suosituksessa, suositukseen, suosituksella, suosituksen, suositukset, palvelinten, palvelin, palvelimet, palvelimena, palvelimeksi, palvelimien, palvelimissa, palvelimilla, maksimikatkot, asiantuntijatuen. asiantuntijatukea, asiantuntijatukeen, asiantuntijatuella, virhesuhde, virhesuhteella, virhesuhteen, kulkuaika, kulkuaikaa, kulkuaikaan, kulkuaijan, kulkuaijassa, liityntäpalvelun, liityntäpalvelu, liityntäpalvelua, liityntäpalvelut, liityntäpalvelulla, liityntäpalvelussa, liityntäpalveluksi, liityntäpalvelusta, mediaani ja maksimi, virheettömyys. virheettömyyden, virheettömyyteen, virheettömyydellä, virheettömästi, virheettömässä, virheettömällä, virheettömäksi, virheetön, virheettömyyteen, sanomavirhesuhde, sanomavirhesuhteen, sanomavirhesuhdetta, sanomavirhesuhteella, sanomavirhesuteet, palvelutasoluokitusta, palvelutasoluokitukset, palvelutasoluokitusta, palvelutasoluokitukseen, palvelutasoluokitusessa, palvelutasoluokituksella, palvelutasoluokitus, palvelutasotavoite, SLT, service level target, palvelutaso, irtisanomisaika, irtisanomisaikaan, irtisanomisaikana, irtisanomisajalla, irtisanominen, irtisanoa, irtisanomisessa, irtisanomisella, irtisanomiseen, irtisanomiseksi, häiriöilmoituksista, häiriöilmoitukset, teknologia-arkkitehtuuri, teknologia-arkkitehtuuriin, teknologia-arkkitehtuurissa, teknologia-arkkitehtuurilla, teknologia-arkkitehtuuriksi, teknologia-arkkitehtuurit, teknologia-arkkitehtuuria, teknologia-arkkitehtuurista, valvontaratkaisu, valvontaratkaisut, valvontaratkaisua, valvontaratkaisulla, valvontaratkaisuun, valvontaratkaisussa, valvontaratkaisuiden, valvontaratkaisuita, keskittämään, keskittämällä, keskittämisessä, keskittämiseen, keskitettyyn, keskitetyllä, keskitetyksi, keskitettyä, valvontatiedon, valvontatieto, valvontatietoa, valvontatiedosta, valvontatiedolla, valvontatietoon, keskitetysti, häiriöiden, häiriö, häiriöt, häiriöitä, häiriöistä, häiriöön, laajuus, laajuuden, laajuutta, hälyttää, hälytys, hälyttäminen, hälyttämistä, hälytykseen, sovitut, sovittuun, sovitulla, sopimuksella, sopimukseen, sovitettuun, sovittamisella, asiantuntijat, asiantuntijaksi, asiantuntijalla, asiantuntijuuteen, asiantuntijoista, asiantuntijoilla, apu, apua, apuun, avulla, auttamisessa, auttamiseen, auttamiseksi, valvontakonsoli, valvontakonsolista, valvontakonsolilla, valvontakonsoliin, valvontakonsolien, email, SMTP, Configuration management database (CMDB), hallintajärjestelmä, hallintajärjestelmällä, hallintajärjestelmässä, hallintajärjestelmäksi, hallintajärjestelmiä, hallintajärjestelmiin, hallintajärjestelmän, varmistus-järjestelmät, järjestelmän, järjelmäksi, järjestelmässä, järjestelmään, järjestelmällä, järestelmä, järjestelmien, sanoman-välityspalvelu, sanoma-välityspalvelu, välityspalvelua, välityspalvelut, välityspalvelulla, välityspalvelussa, välityspalveluihin, välityspalveluita, välityspalvelun, tietojärjestelmä-palvelut, valvonta- ja hälytys-järjestelmä, varmenne-palvelut valvottavat kohteet, kohteeseen, valvontaan, valvonnalla, valvonnassa, kohteissa, kohteeseen, kohteessa, kohteita, kohteiden, kohteilla, kohteeksi, SLA-määritysten, määrityksessä, määritykseen, määritykseen, määrityksessä, määrityksellä, määritystä, vastuunrajoitus, vastuunrajoituksella, vastuunrajoitukseen, vastuunrajoitusta, vastuunrajoitukset, vastuunrajaukset, vastuunrajaus, vastuunrajausta, vastuunrajauksessa, vastuunrajauksella, trendiseuranta, trendiseurantaan, trendiseurannassa, trendiseurannalla, trendiseurantaa, laitetilojen, laitetilat, laitetiloissa, laitetiloilla, laitetila, laitetilaa, laitetilan, laitetilassa, laitetilaksi, taloautomaatio, taloautomaatioon, taloautomaatiolla, taloautomaatiosta, taloautomaatioksi, taloautomaatiota, taloautomaatio, varmistusjärjestelmä, varmistusjärjestelmät, varmistusjärjestelmässä, varmistusjärjestelmällä, varmistusjärjestelmän, varmistusjärjestelmäksi, varmistusjärjestelmään, levyjärjestelmä, levyjärjestelmään, levyjärjestelmässä, levyjärjestelmällä, levyjärjestelmien, varmistusjärjestelmien, levyjärjestelmäksi, levyjärjestelmästä, levyjärjestelmät, levyjärjestelmän, tallennusjärjestelmä, tallennusjärjestelmän, tallennusjärjestelmät, tallennusjärjestelmässä, tallennusjärjestelmään, tallennusjärjestelmäksi, tallennusjärjestelmästä, tallennusjärjestelmällä, tallennusjärjestelmää, murtautumisyritykset, murtautumisyrityksen, murtautumisyritys, murtautumisyritystä, murtautumisyritykseen, valvontakohteiden, valvontakohteet, valvontakohteita, valvontakohteissa, valvontakohteilla, valvontakohteena, valvontakohteen, valvontarajat, valvontaraja, valvontakohde, valvontarajalla, valvontarajan, valvontarajasta, valvontarajaksi, laitetiloista, sähkönsyöttöä, sähkönsyöttöön, sähkönsyöttön, sähkönsyöttöjä, sähkönsyötöllä, sähkönsyötössä, lämpötilaa, lämpötilaan, lämpötila, lämpötilan, lämpötilassa, lämpötilalla, lämpötilaksi, ilmankosteutta, ilmankosteus, ilmankosteuteen, ilmankosteuden, ilmankosteudella, varustetaan, varustaa, varustetulla, varustamisella, varustettuun, varavoimalaittein, varavoimalaitteiden, varavoimalaitteet, varavoimalaitteissa, varavoimalaitteita, varavoimalaitteilla, varavoimalaitteisto, varavoimalaitteistoon, varavoimalaite, ilmanvaihdosta, ilmanvaihtoon,ilmanvaihdolla, ilmanvaihtoa, ilmanvaihtoon, erotettuun, erotetuin, erotetuilla, eristettyyn, eristämällä, eristämisellä, eristämiseen, eristettyä, erotettua, jäähdytysjärjestelmin, jäähdytysjärjestelmiin, jäähdytysjärjestelmät, jäähdytysjärjestelmä, jäähdytysjärjestelmällä, jäähdytysjärjestelmään, ilmankosteudesta, jäädystysjärjestelmästä, staattisen, staattinen, staattisella, staattisesti, staattiseksti, dynaaminen, dynaamisella, dynaamisesti, dynaamiseksi, sähkön, sähkö, sähköä, sähköllä, muodostumisen, muodostaa, muodostaminen, muodostamisella, muodostamiseen, muodostamisessa, muodostamisessa, muodstumisella, muodostumisessa, muodostumista, alarajaa, yläraja, ylärajaa, alaraja, alarajalla, ylärajalla, ylärajan, alarajan, suunnittelussa, suunnittelulla, suunnittelua, suunnittelemiseksi, suunnitteluun, suunnitelmaan, suunnitelmassa, suunnitelmalla, suunnittelua, suunnitelmat, suunnitelmaksi, sopijapuoli, sopijapuolet, sopijapuolen, sopijapuolia, sopijapuoliin, sopijapuoliksi, sopijapuoli, viestintäviraston, viestintävirasto, viestintävirastossa, laitetilasuositus, viestintävirastosta, laitetilasuosituksia, laitetilasuosituksissa, laitetilasuosituksilla, laitetilasuosituksien, laitetilasuositusta, laitetilasuosituksista, hävittäminen, hävittämimisessä, hävittämisellä, hävittämiseen, hävittämistä, hävittää, tietoliikenteen, tietoliikennettä, tietoliikenteeseen, tietoliikenteellä, liikennöintivolyymi, liikennöintivolyymit, liikennöintivolyymillä, liikennöintivolyymiä, liikennöintivolyymiksi, liikennöintivolyyminä, kriittisistä, kriittinen, kriittiset, kriittisellä, kriittisin, kriittisiin, arvioidaan, arvioida, arvioimalla, arvinointiin, arviointia, arvioinnissa, pakettivirhesuhdetta, mittaustavoissa, mittaustavoite, mittaustavoitteet, mittaustavoitteiden, mittaustavoitteita, mittaustavat, mittaustapa, mittaustavan, mittaustapaan, mittaustavalla, mittausmenetelmiä, mittausmenetelmä, mittausmenetelmät, mittausmenetelmään, mittausmenetelmällä, mittausmenetelmäksi, mittausmenetelmän, oletusarvoisesti, oletusarvot, oletusarvo, oletusarvoon, olettamaan, oletukseen, olettamiseen, olettamisella, oletettuun, oletuksesta, resursseja, resurssit, resurssien, resursseista, resursseilla, resursseihin, resursseiksi, muistinkäyttö, muistinkäytön, muistinkäyttöä, muistinkäyttöllä, muistinkäyttössä, muistinkäyttöön, jonotusajat, jonotusajan, jonotusaika, jonotusaikaan, jonotusaikana, jonotusaikojen, levytilat, levytila, levytilan, levytilaa, levytilassa, levytilalla, levytilasta, prosessori, prosessorit, prosessorin, prosessorien, prosessoreita, prosessoreista, prosessoreilla, käyttö, käytön, käyttöä, käyttöön, käyttöasteen, käyttöastetta, käyttöasteella, käyttöasteeseen, käyttöasteita, prosessien, prosessi, prosesseja, prosessiin, prosessilla, prosesseista, prosesseilla, prosesseiksi, prosessista, Enterprise Architecture (EA), governance, OASIS SOA RA, requirements, capabilities, disciplines, discipline, strategy, valvotaan, valvottu, rajoitetusti, rajoitettuun, rajoittamisella, rajoittaminen, rajoittamiseksi, rajaaminen, rajattuun, rajatulla, rajatussa, taulualueiden, taulualue, taulu, taulut, taulun, tauluun, taulussa, talululla, talualeuita, taulualueet, taulualueessa, viranomaismääräyksiä, viranomaismääräykset, viranomaismääräys, viranomaismääräyksen, viranomaismääräyksellä, viranomaismääräyksissä, sovellustason, sovellutasolla, sovellustasoon, sovellustasot, sovellustasosta, sovellustasoa, sovellusvalvonnassa, sovellusvalvonta, sovellusvalvontaa, sovellusvalvonnan, sovellusvalvonnalla, sovellusvalvonnaksi, sovellustasoksi, huoltovaatimukset, huoltovaatimus, huoltovaatimuksia, huoltovaatimuksien, huoltovaatimukseen, huoltovaatimuksen, tukivaatimukset, tukivaatimus, tukivaatimuusta, huoltovatimuksien, tukivaatimuksia, tukivaatimuksien, tukivaatimukseen, tukivaatimuksen, huoltovaatimusta, varaosien, varaosia, varaosat, varaosista, varaosiksi, huollon, huoltoon, huoltoa, huollossa, huollolla, huoltojen, huoltoihin, elinkaaren, elinkaari, elinkaaresta, elinkaareen, elinkaareksi, linkaarta, lähtötilannearvio, lähtötilannearvion, lähtötilannearviossa, lähtötilannearviolla, lähtötilannearvionti, lähtötilannearviointiin, lähtötilannearviointia, lähtötilannearvioinnissa, lähtötilannearviointina, tekniset määritykset, ratkaisumallin, ratkaisumalli, ratkaisumallia, ratkaisumalli, skenaarioarvio, skenaarioarviointi, skenaarioarviot, skenaarioarvioon,skenaarioarviossa, skenaarioarviolla, skenaarioarvioinnissa, skenaarioarviointia, huolimattomuus, huolimattomasti, huolimattomuudella, huolimattomuudeksi, huolimattomaksi, huolimattomalla, tiedonvälitysratkaisujen, tiedonvälitysratkaisu, tiedonvälitysratkaisut, tiedonvälitysratkaisua, tiedonvälitysratkaisulla, tiedonvälitysratkaisusta, tiedonvälitysratkaisuksi, tiedonvälitysratkaisuita, tiedonvälitysratkaisun, nykytila, nykytilassa, nykytilalla, nykytilaan, nykytilasta, nykytilaksi, tiedonvälityksen, tiedonvälitykseen, tiedonvälityksellä, lähtötilanne, lähtötilanteesta, lähtötilanteella, lähtötilanteet, lähtötilanteessa, lähtötilanteen, lähtötilannetta, ratkaisukeskeistä, ratkaisukeskeinen, ratkaisukeskeisesti, ratkaisukeskeisellä, ratkaisukeskeisessä, ratkaisukeskeiset, ratkaisukeskeiseksi, toimialasidonnaista, toimialasidonnaisella, toimialasidonnaisessa, toimialasidonnaiset, toimialasidonnainen, toimialasidonnaisuudella, laskutietoja, laskutiedot, laskutustiedot, laskutus, laskutusta, laskutuksessa, laskutukseen, asiakasrekisteri, asiakasrekisterissä, asiakasrekisterillä, asiakasrekisteriin, asiakasrekisteristä, laskustuksen, laskuttaa, laskutietojen, laskutiedoista, laskutietoon, laskutietojen, välittävät, välittää, välittämisellä, välittämistä, välittämiseksi, välitämällä, välittämiseksi, EDI-operaattori, operaattorit, operaattorin, vastuu, vastuut, vastuulla, vastuuseen, vastuuta, vasuun, verkkolaskuosoitteistoa, verkkolaskuosoitteisto, verkkolaskuosoite, verkkolaskuosoitteistosta, verkkolaskuosoitteistoon, verkkolaskuosoitteistoon, verkkolaskutusta, verkkolaskuja, verkkolaskutuksella, e-lasku, e-laskuja, e-laskutus, e-laskutusta, e-laskutuksella, e-laskutukseen, Tieke ry, verkkosivuillaan, verkkosivu, verkkosivut, verkkosivulla, verkkosivuilla, verkkosivusto, verkkosivustoa, verkkosivuston, verkkosivustoa, verkkosivustoon, luovutushetki, luovutushetkenä, luovutushetkellä, luovutushetkeen, luovutushetkessä, luovutushetkeksi, tietojärjestelmät, tietojärjestelmä, tietojärjestelmään, tietojärjestelmässä, tietojärjestelmällä, tietojärjestelmien, tietojärjestelmissä, tietojärjestelmillä, tietojärjestelmiksi, tietojärjestelmän, elinkaarensa, eräsiirtoja, eräsiirto, eräsiirrot, eräsiirtona, eräsiirroilla, eräsiirroissa, eräsiirtoihin, eräsiirroksi, eräsiirtoa, ajantasaisuus, ajantasainen, ajantasaisesti, ajantasaisella, ajantasaiseksi, ajantasaisuudella, ajantasaisuudesta, viranomaisraportointiin, viranomaisraportointi, viranomaisraportointia, viranomaisraportointina, Tyvi-palvelu, raportointipisteinä, raportointipiste, raportointipisteet, raportointipisteeksi, raportointipisteessä, verkkopankkitunnuksin, verkkopankkitunnus, verkkopankkitunnukset, verkkopankkitunksilla, verkkopankkitunksia, verkkopankkitunkseen, verkkopankkitunnistautumiseen, verkkopankkitunnistautuminen, verkkopankkitunnistautumisella, virkamies, virkamiehet, virkamiehen, virkamiehien, virkakortilla, virkakortti, virkakorttia, virkakorttiin, virkakorttit, Virtu:lla, monimutkaista, monimutkainen, monimutkaiset, monimutkaisesti, monimutkaisella, monimutkaista, monimutkaisessa, työlästä, työläs, työläällä, työläässä, työläästi, työlääksi, työläät, teknologioiden, asiakaspalveluiden, palveluprosessien, mahdollistava, mahdollistavat, mahdollistavalla, mahdollistavassa, mahdollistavien, mahdollistavissa, mahdollistavaksi, mahdollistavaa, ratkaisukokonaisuuden, integraatioratkaisuihin, integraatioratkaisut, integraatioratkaisulla, integraatioratkaisussa, integraatioratkaisun, integraatioratkaisuita, integraatioratkaisua, integraatioratkaisu, integraatioratkaisuksi, organisaatiokohtaisiin, organisaatiokohtainen, organisaatiokohtaisesti, organisaatiokohtaisella, organisaatiokohtaisessa, organisaatiokohtaiseksi, organisaatiokohtaisena, organisaatiokohtaiset, siiloihin, siilot, siiloon, siilossa, siilolla, siilojen, siiloihin, siiloksi, siiloa, kaupparekisteri, YTJ, VTJ, KTJ kiinteistörekisteri, integraatioratkaisuja, palveluväyliä, VIA, Alli, KANTA, OPH ja Helsingin kaupunki, reunaehdoilla, reunaehdot, reunaehtojen, reunaehtoja, reunaehdon, reunaehtoja, reunaehdoksi, reunaehtoon, reunaetoihin, lähdekoodin, lähdekoodi, lähdekoodia, lähdekoodilla, lähdekoodissa, lähdekoodiin, lähdekoodit, lähdekoodiksi, tuotteilla, tuotteissa, tuotteet, tuote, tuotteeksi, tuotteeseen, tuotteesta, tuotteisiin, tuotteita, ESB-ratkaisu, kaupalliseen, kaupallinen, kaupallisesti, kaupallisessa, kaupallisella, kaupalliseksi, kaupalliset, kaupallista, perustuva, perustuvaan, perustuvat, perusteella, perustuen, perustuvaksi, perustukseen, perustavaksi, perustavalla, perustavat, perustaen, turvareitittimen, turvareititin, turvareitittimet, turvareitittimeen, turvareitittimellä, turvareitittimessä, turvareitittimeksi, turvareitittimestä, Belgian Federal Service Bus (FSB), julkishallinnon rekisterien, voimassaoloaika, voimassaoloaikana, voimassaoloaikojen, The Belgian Federal ICT Service (FEDICT), Spridnings- och Hämtningssystem SHS (Government eLink (GeL)), allekirjoituspäivä, allekirjoituspäivänä, allekirjoituspäivästä, allekirjoituspäivällä, allekirjoituspäiväksi, allekirjoituspäivät, allekirjoituspäivään, Viron X-Roadin, allekirjoitettuja, allekirjoittamattomana, allekirjoittamattomaksi, allekirjoittamaton, standardimuotoisia, standardi, standardit, standardiin, standardissa, standardilla, standardiksi, standardia, standardimuotoiseksi, standardimuotoon, standardimuodot, standardimuodolla, standardimuodosta, standardimuotoihin, sanomia, suojatuin, molemmin, tunnistetuin, tunnistettu, tunnistaminen, suorin, suoraan, suorassa, suoralla, suoraksi, suorasti, yhteyksin, yhteys, yhteyteen, yhteydet, yhteydellä, yhteydeksi, yhteydessä, yhteyksiä, sovituskerroksia, sovituskerros, sovituskerrokset, sovituskerroksella, sovituskerrokseen, tuhoaminen, tuhota, tuhoamalla, tuhoamisessa, tuohamiseen, tuohoamiseksi, tuhoamista, tuhoaminen, tuhoamiset, SOAP-mallissa siirretään XML-muotoista, rakenteista, rakenteinen, rakenteisessa, rakenteisella, rakenteiseen, rakenteita, rakenteeseen, rakenteella, protokollan, protokolla, protokollaan, protokollassa, protokollalla, protokollaksi, protokollasta, välityksellä, välitykseen, välittämisellä, välittää, välittämistä, välittämiseen, välittämiseksi, välitykset, <SOAP-ENV:Envelope>, header, components, request, body, response, tunnistekenttiä, tunnistekenttä, tunnistekenttään, tunnistekentät, tunnistekentilä, tunnistekentissä, tunnisteisiin, tunniste, tunnisteet, tunnisteella, tunnisteita, tunnistuskenttiä, otsikkokentissä, otsikkokentät, otsikkokenttään, otsikkokentällä, otsikkokenttiin, otsikkokentäksi, kuvattuna, kuvatulla, kuvaukseen, kuvauksessa, kuvaukset, kuvauksissa, kuvauksien, kuvauksella, selityksineen, selitys, selitykset, selitettynä, selityksellä, selitykseen, selityksillä, selityksessä, selvityksessä, selvitys, selvitystä, selvityksiä, selvitykset, selvitettynä, selvittelynä, consumer string name, service requester, institution, producer, provide,r invoked, person, forms, CCX, CC:R:X, country code, capital letters, document, related, invocation, valinnaiset, valinnainen, valinnaisella, valinnaisessa, valinnaiseksi, valinnaiseen, valinnaisiin, valinnaista, registration, organizational, specifies, async, boolean, asynchronous, asynchronously, authentication, method, methods, certificate of identity, authenticate, authenticator, identification, protokollavirheisiin, protokollavirhe, protokollavirheet, protokollavirhessä, protokollavirheestä, protokollavirheellä, protokollavirheitä, protokollavirheistä, protokollavirheillä, protokollavirheeksi, sovellusvirheisiin, sovellusvirhe, sovellusvirheet, sovellusvirheitä, sovellusvirheeksi, sovellusvirheillä, sovellusvirheiksi, sovellusvirhe, virhesanomat, virhesanomassa, virhesanomaan, virhesanomia, virhesanomaksi, virhesanomien, faultcode, faultactor, detail, details, faultstring, serviceresponse, envelope, soap-env, schemas, xmlsoap, mahdolliset, mahdollinen, mahdollisesti, mahdollistaa, mahdollisessa, mahdollisella, mahdollistavat, mahdollistamisella, tekstikuvaukset, tekstikuvaus, tekstikuvauksella, tekstikuvauksessa, tekstikuvauksiin, tekstikuvauksilla, tekstikuvauksien, tekstikuvauksena, dokumentaatiossa, dokumentaatiota, dokumentaatiolla, dokumentaatioon, dokumentaatiota, dokumentaation, kutsusanomasta, kutsusanoma, kutsusanomat, kutsusanomaan, kutsusanomalla, kutsusanomassa, kutsusanomien, kutsusanomissa, kutsusanomaksi, kutsusanoman, tuotanto, tuotantoon, tuotantoa, tuotannossa, tuotannolla, tuotannot, esimerkki, esimerkkiin, esimerkkillä, esimerkkissä, esimerkkit, esimerkkinä, esimerkkeillä, esimerkkeissä, esimerkkeihin, esimerkkien, esimerkkeillä, esimerkkeihin, metodi, metodit, metodiin, metodilla, metodissa, metodiksi, metodin, vasteessa, vaste, vasteen, vasteella, vasteesta, vasteeseen, vasteilla, palautetaan, palautuksessa, palauttaa, palauttaen, palauttamalla, palauttamisessa, palautteessa, pyydetty, pyyntö, pyytöön, pyynnössä, pyynnöllä, pyyntöihin, pyyntöjen, pyynnöt, pyynnöksi, palautteeksi, palauttella, sisältö, sisältöön, sisällöllä, sisällössä, sisällöksi, sisällöt, sisältöä, palautetta, pyyntöä, pyytöjä, esimerkiksi, esimerkkinä, esimerkillä, esimerkkiin, esimerkkeihin, jakautuvat, jakautuu, jakautuminen, jakautumisessa, jakautumalla, jakamisella, jakamalla, kategoriaan, kategoria, kategoriat, kategorialla, kategoriassa, kategorioita, kategorian, kutsuketjuun, kutsuketjulla, kutsuketjuun, kutsuketjujen, kutsuketjuissa, kutsuketjuihin, kutsuketjut, kutsuketjua, palvelukutsu, palvelukutsut, palvelukutsuun, palvelukutsussa, palvelukutsulla, palvelukutsujen, palvelukutsua, palvelukutsun, seuraavassa, seuraavien, seuraamalla, seuraamisessa, seurattu, seuraamiseen, seurattuun, seuraavissa, seuraamiseksi, seuraamiseksi, merkillä, merkkiin, merkin, merkiksi, merkkiä, merkit, kuljetuskehys, kuljetuskehykset, kuljetuskehykseen, kuljetuskehyksellä, kuljetuskehyksessä, kuljetuskehyksien, kuljetuskehyksissä, kuljetuskehyksiin, UUID/GUID, palvelutunnus, palvelutunnukseen, palvelutunnuksella, palvelutunnukset, palvelutunnusien, palvelutunnusilla, palvelutunnusissa, palvelutunnuksia, järjestelmätunnus, järjestelmätunnuksia, järjestelmätunnusilla,järjestelmätunnusissa, järjestelmätunnusien, järjestelmätunnuset, järjestelmätunnuksia, organisaatiotunnus, organisaatiotunnukset, organisaatiotunnusien, organisaatiotunnusilla, organisaatiotunnusissa, organisaatiotunnusia, organisaatiotunnusiin, organisaatiotunnukset, käyttäjätunnus, käyttäjätunnusien, käyttäjätunnusia, käyttäjätunnusilla, käyttäjätunnuksista, käyttäjätunnukset, käyttäjätunnuksen, käyttäjätunnusta, oragnisaatiotunnusta, järjestelmätunnusta, palvelutunnusta, palvelukutsutunnus, palvelukutsutunnuksia, palvelukutsutunnuksilla, palvelukutsutunnuksissa, palvelukutsutunnuksia, palvelukutsutunnukset, salasanat, salasanan, salasanalla, salasanassa, salasanaksi, salasanaan, salasanoihin, salasanojen, salasanoista, salasanoja, vastaanottaja, vastaanottajaksi, vastaanottajalla, vastaanottajana, vastaanottajat, vastaanottajien, vastaanottajina, vastaanottajista, vastaanottajilla, vastaanottajiin, URL, root, selite, selitteenä, selitteessä, selitteellä, selitteeksi, selitteitä, selittämällä, selitteeksi, selitettä, URI, osoitteesta, osoite, osoitteeseen, osoitteella, osoitteessa, osoitteeksi, osoitetta, osoitteeseen, osoitteisiin, osoitteita, osoitteilla, ilmoituksessa, ilmoitukseksi, ilmoituksella, ilmoitukset, ilmoitus, välitetty, välitettyyn, välittämällä, välittämiseen, välittämisellä, välitettyä, veälitetyn, välittämiseksi, SFTP, perusaineisto, perusaineistoon, perustaineistossa, perusaineistot, perusaineistoa, perusaineistoja, perusaineistoksi, pohjautuvat, pohjautuu, pohjautuvalla, pohjautuvaan, pohjautuvassa, pohjautuviin, pohajtuvaksi, pohjautumisella, pohjautumisessa, pohjautuvissa, pohjautuvilla, virhekoodeihin, virkekoodit, virhekoodi, virhekoodiin, virhekoodissa, virhekoodilla, virhekoodeihin, virhekoodia, virhekoodiksi, tarkentaen, tarkentaa, tarkennettuun, tarkentamalla, tarkentamiseen, tarkentamisessa, tarkentamiseksi, tarkentamista, tarkentamiseksi, modernimpi, moderni, moderniin, modernissa, modernilla, moderniksi, modernia, modernit, modernisoimalla, modernisointiin, modernisointia, modernimpiin, modernein, moderneimmat, joustava, joustavat, joustavassa, joustavalla, joustaviin, joustavasti, joustavaksi, joustaminen, joustamiseen, joustamisessa, joustavaan, jousvavat, kevyempi, kevyellä, kevyessä, kevyesti, kevyisiin, kevyitä, keveyttä, keveyteen, keveydestä, keveydessä, tietosisältö, tietosisältöä, tietosisältönä, tietosisältöjä, tietosisältöön, tietosisällöllä, tietosisällössä, tietosisällöksi, tietosisältöjen, tietosisältöihin, tietosisälltöjen, sanomasisällöt, sanomasisältönä, poikkeavat, poikkeavaan, poikkeavalla, poikkeaviin, poikkeavissa, poikkeavana, poikkeava, poikkeavilla, poikkeavuuteen, poikkeavuudella, poikkeavuudessa, poikkeavuudet, poikkeukset, poikkeuksien, poikkeuksilla, poikkeuksia, poikkeuksien, vastaavuus, vastaavat, vastaavilla, vastaaviksi, vastaavien, vastaavuutta, vastaavuuteen, vastaavuudella, vastaavuudeksi, vastaavuuksia, vastaavuudeksi, toteutettavissa, toteutettavilla, toteutettavien, toteutettavat, toteutettavaan, toteutettaviin, toteutettavan, tietoturvallisuuden, tietoturvallista, tietoturvallisella, tietoturvallisessa, tietoturvallisuutta, tietoturvallisesti, tietoturva, tietoturvat, tietoturvaan, siirtoprotokollana, siirtoprotokolla, siirtoprotokollat, siirtoprotokollaan, siirtoprotokollalla, siirtoprotokollan, siirtoprotokolliin, siirtoprotokollissa, siirtoprotokollaksi, siirtoprotokollien, TLS, suojattua, suojattuna, suojatulla, suojausta, suojaukseen, suojaukset, suojaksia, suojauksella, suojauksessa, suojattuja, suojatuksi, suojattuun, SOAP-REST, suoraviivainen, suoraviivaisessa, suoraviivaisella, suoraviivaiset, suoraviivaiseksi, suoraviivaiset, suoraviivaisia, mahdollisimman, mahdollisimipaan, mahdollisesti, mahdolliseen, mahdollisessa, mahdollinen, mahdolliseksi, mahdollistamiseksi, mahdollistavat, mahdollistamiseen, mahdollistamisella, lainsäädäntö, lainsäädäntöä, lainsäädäntöön, lainsäädännössä, lainsäädännöt, lainsäädökset, lainsäädöksien, lainsäädöksillä, lainsäädössä, tarkastelussa, tarkastelulla, tarkastelua, tarkasteluun, tarkasteluksi, tarkastettuun, tarkastamisella, tarkastamisessa, tarkastamiseen, tarkastettuihin, tarkastettua, joukko, joukolla, joukossa, joukkojen, joukot, laki, lakeja, lakien, laissa, lakiin, lakeja, keskeisimmät, keskeinen, keskeisessä, keskeisellä, keskeiset, keskeisiin, keskeisillä, keskeisiin, yleislainsäädäntö, yleislainsäädäntöön, yleislainsäädännössä, yleislainsäädännöllä, ohjaavat, rakentamisen, rakentaminen, rakentamisessa, rakentamalla, rakentamiseksi, rakentamiseen, rakentamista, rakentaa, toimintamallin, toimintamalliin, toimintamallissa, toimintamallilla, toimintamallit, toimintamalli, toimintamallien, hankintalainsäädäntö, hankintalainsäädännön, hankintalainsäädäntöä, hankintalainsäädäntöön, kilpailulainsäädäntö, kilpailulainsäädännön, kilpailulainsäädäntötöä, kilpailulainsäädäntötöön, tiedonvälitystoiminta, tiedonvälitystoimintaa. tiedonvälitystoiminto, tiedonvälitystoimintoon, tiedonvälitystoimintoa, tiedonvälitystoimintana, tiedonvälitystoiminnaksi, tiedonvälitystoimintaan, erityislainsäädännössä, erityislainsäädäntö, erityislainsäädäntöä, erityislainsäädäntö, erityislainsäädäntöön, kansaneläkelaitos, Kansaneläkelaitosta, Kansaneläkelaitoksessa, kansaneläkelaitoksen, potilasrekisteri, potilasrekisteriin, potilasrekisterissä, potilasrekisterillä, potilasrekisterien, potilasrekisterit, potilasrekisteriä, toimeksiantotehtävänä, ulkopuolisille, ulkopuoliset, ulkopuolisena, ulkopuolinen, ulkopuolisia, ulkopuoliseen, ulkopulisien, ulkopuliseksi, perusvaatimukset, perusvaatimus, perusvaatimuksiin, perusvaatimuksien, perusvaatimukseen, perusvaatimuksia, perusvaatimuksilla, yksityisen, yksityinen, yksityistä, yksityisesti, yksityisellä, yksityiseen, yksityisessä, yksityisiin, yksityisien, yksityisesti, sektorin, sektorilla, sektori, sektoria, sektorissa, sektoriin, sektorilla, sektorien, kansallista, turvallisuusauditointikriteeristöä, turvallisuusauditointikriteeristö, turvallisuusauditointikriteeristössä, turvallisuusauditointikriteeristöön, turvallisuusauditointikriteeristöllä, turvallisuusauditointikriteeristöihin, turvallisuusauditointikriteeristön, KATAKRI, palvelutyypeillä, palvelutyyppi, palvelutyyppiin, palvelutyypillä, palvelutyypissä, palvelutyyppejä, palvelutyyppiä, palvelutyypin, palvelutyyppeihin, yhteiset, yhteinen, yhteiseen, yhteisessä, yhteisellä, yhteisiin, yhteisesti, yhteisöpalvelut, yhteisöpalvelun, yhteisöpalvelua, yhteisöpalveluita, yhteisöpalveluna, yhteisöpalvelussa, yhteisöpalvelulla, kansalaispalvelut, kansalaispalveluna, kansalaispalvelua, kansalaispalveluita, kansalaispalvelussa, kansalaispalvelulla, kansalaispalveluun, yhteisöpalveluun, vaatimustasoja, vaatimustaso, vaatimustasot, vaatimustason, vaatimustasoa, vaatimustasolla, vaatimustasossa, vaatimustasoihin, vaatimustasoiksi, vaatimustasoina, liitteet, liitteitä, liitteenä, liitteellä, liitteeksi, liitteiden, liiteisiin, liitteistä, kaupallisen, normaalia, normaalisti, normaalilla, normaaliin, normaalin, normaaliksi, normaalissa, normaalit, normaalina, hankintamenettelyä, hankintayksikkö, Hankintayksikön, Hankintayksiköt, Hankintayksikkönä, Hankintayksiköllä, Hankintayksikössä, oikeustapausten, oikeustapaus, oikeustapauksella, oikeustapaukseen, oikeustapauksien, oikeustapausta, oikeustapauksessa, ohjelmistoa, ohjelmisto, ohjelmistot, ohjelmistoon, ohjelmistossa, ohjelmistolla, ohjelmistoja, ohjelmistoihin, ohjelmistoista, ohjelmistooksi, liiketoimintamalli, liiketoimintamalliin, liiketoimintamallissa, liiketoimintamallilla, liiketoimintamalliksi, liiketoimintamallia, liiketoimintamallit, menestystä, menestyä, menestyvällä, menestyväksi, menestyvään, menestyvyyteen, menestyvyyttä, menestyksessä, menestyksellä, menestyviin, menestyvissä, menestys, pätemätön, pätemättömäksi, pätemättömään, pätemättömänä, pätemättömiin, pätemättömissä, pätemättömyyteen, pätemiseen, pätemisellä, pätevään, päteviin, pätevissä, päveviä, pätevillä, päteväksi, pätevyyteen, pätevyydellä, pätevyyttä, pätevä, pätevät, nykytilatarkastelusta, nykytilatarkastelu, nykytilatarkastelut, nykytilatarkastelua, nykytilatarkastelulla, nykytilatarkasteluun, nykytilatarkasteluksi, nykytilatarkastelussa, nykytilatarkastelun, skenaariotarkastelua, skenaariotarkastelu, skenaariotarkastelut, skenaariotarkasteluun, skenaariotarkastelussa, skenaariotarkastelulla, skenaariotarkasteluksi, skenaariotarkasteltuun, pääskenaarioon, pääskenaario, pääskenaarion, pääskenaariossa, pääskenaariolla, pääskenaarioihin, pääskenaariota, pääskenaarioksi, pääskenaariot, pääratkaisumallit, pääratkaisumalli, pääratkaisumallia, pääratkaisumalliin, pääratkaisumallissa, pääratkaisumalliksi, pääratkaisumallilla, pääratkaisumallina, varautumisvaatimukset, varautumisvaatimuksia, varautumisvaatimuksissa, varautumisvaatimukseen, varautumisvaatimuksella, varautumisvaatimuksien, myynninedistäminen, myynninedistämiseen, myynninedistämisellä, myynninedistämissä, myynninedistämistä, myynninedistämiseksi, myynninedistämienä, myynninedistämistämiseen, myynninedistämisessä, skenaarioanalyysi, skenaarioanalyysin, skenaarioanalyysiä, skenaarioanalyysillä, skenaarioanalyysissä, skenaarioanalyysiksi, skenaarioanalyysit, skenaarioanalyysien, skenaarioanalyysistä, tietojärjestelmäpalvelukartan, tietojärjestelmäpalvelukartta, tietojärjestelmäpalvelukartaan, tietojärjestelmäpalvelukartalla, tietojärjestelmäpalvelukartassa, tietojärjestelmäpalvelukartaksi, tietojärjestelmäpalvelukarttojen, arviointinäkökulma, arviointinäkökulmat, arviointinäkökulmiin, arviointinäkökulmilla, arviointinäkökulmissa, arviointinäkökulmiksi, arviointinäkökulmien, arviointinäkökulman, arviointinäkökulmaan, toimialojen, toimialoilla, toimialoihin, toimialoissa, toimialoille, toimialoja, toimialoilta, toimialalla, toimialaan, erityisvaatimusten, näkökulmasta, näkökulmana, näkökulmassa, näkökulmasta, näkökulmien, näkökulmaksi, näkökulmiin, näkölkulmista, uudelleenkäytettävyys, uudelleenkäytettävyydellä, uudelleenkäytettävyydessä, uudelleenkäytettävyyttä, uudelleenkäytettävää, uudelleenkäytettävällä, uudelleenkäytettävässä, uudelleenkäytettävän, uudelleenkäytettävään, hallittavuus, hallittavuuteen, hallittavassa, hallittavaksi, hallintaan, hallinnalla, hallintana, hallintoon, hallinnossa, muunneltava, muunneltavaan, muunneltavassa, muunneltavalla, muunneltavaksi, muunneltavuuteen, muunneltavuudessa, muunneltavuudella, muunneltavuutta, muunneltavuus, muunneltavat, muunneltavan, kehittämisaikataulu, kehittämisaikataulun, kehittämisaikataulut, kehittämisaikataulua, kehittämisaikatauluun, kehittämisaikataulussa, kehittämisaikataululla, kehittämisaikatauluihin, kehittämisaikatauluksi, riskit, riski, riskien, riskien, riskeillä, riskeihin, riskeistä, risiksi, riskikäs, riskikkäällä, riskikkäässä, riskikkääksi, riskikkäästä, riskinen, riskikäänä, SWOT, skenaariosta, S = Strength, vahvuudet, W = Weakness, heikkoudet, O = Opportunity, mahdollisuudet, T = Threats, uhkat 0: Lähtötilanne (ns. 0-skenaario), noudattaminen, nodattaen, noudattamalla, noudattamiseen, noudattamisessa, noudattamista, noudattaakseen, noudattamiseksi, noudattamaksi, noudattaa, noudatukseen, tapauskohtaisesti,, tapauskohtainen, tapauskohtaisessa, tapauskohtaisella, tapauskohtaiseksi, tapauskohtaiseen, tapauskohtaisiin, tapauskohtaiset, tapauskohtaisin, tapauskohtasien, tapauskohtaisena, yhtenäistetty, yhtenäistettyyn, yhtenäistetyssä, yhtenäistetyllä, yhtenäistetyä, johtoryhmä, johtoryhmän, johtoryhmään, johtoryhmät, johtoryhmässä, johtoryhmällä, johtoryhmiin, johtoryhmillä, johtoryhmien, johtoryhmäksi, tietolähteeseen, tietolähteessä, tietolähteellä, tietolähteisiin, tietolähteissä, tietolähteeksi, tietolähteissä, tietolähteillä, tietolähteenä, tietolähteille, tietolähdettä, ohjausryhmä, ohjausryhmän, ohjausryhmät, ohjausryhmässä, ohjausryhmällä, ohjausryhmäksi, ohjausryhmien, ohjausryhmissä, ohjausryhmin, ohjausryhmiin, epäjohdonmukaista, epäjohdonmukaisella, epäjohdonmukaiseen, epäjohdonmukaisessa, epäjohdonmukaisella, epäjohdonmukaisesti, epäjohdonmukainen, epäjohdonmukaisiin, epäjohdonmukaisissa, epäjohdonmukaisilla, markkinointi, markkinointia, markkinointiin, markkinoinnilla, markkinoinnissa, markkinoinniksi, markkinoinnin, yhdenmukainen, yhdenmukaisessa, yhdenmukaisella, yhdenmukaisessa, yhdenmukaisiin, yhdenmukaistamiseen, yhdenmukaistamisella, yhdenmukaisuuteen, yhdenmukaisuudessa, yhdenmukaisesti, yhdenmukaiseksi, yhdenmukaistamisessa, yhdenmukaistamiseksi, yhteysverkosto, yhteysverkostot, yhteysverkostoa, yhteysverkostoja, yhteysverkostojen, yhteysverkostolla, yhteysverkostossa, yhteysverkostoon, yhteysverkostossa, yhteysverkostoksi, luotettu, luotettuun, luotetussa, luotetulla, luotetua, luotettavaa, luotettavasti, luotettavalla, luotettuna, luottamukseen, luottamuksen, luottamuksella, luottamukselliseen, luottamuksellisesti, yhteistyöverkosto, yhteistyöverkostot, yhteistyöverkostoa, yhteistyöverkostolla, yhteistyöverkostossa, yhteistyöverkostoksi, yhteistyöverkostoon, yhteistyöverkoston, yhteistyöverkostoihin, yhteistyöverkostoja, ratkaisussa, keskitettyjä, komponentteja, komponenttit, komponentin, komponentteihin, komponentteilla, komponenttien, komponentiksi, kompontentilla, kompontenttiin, komponentiksi, komponentilla, muodostettava, muodostettavat, muodostettavalla, muodostettavien, muodostettaviin, muodostettavissa, muodostettavaksi, hallinnoitava, hallinnoitavana, hallinnoitavan, hallinnoitavaksi, hallinnoitavalla, hallinnoitavien, hallinnoitavissa, hallinnoitavilla, kahdenvälisinä, kahdenvälisenä, kahdenvälisillä, kahdenvälisien, kahdenväliseksi, kahdenvälinen, skenaarion, skenaariossa, skenaariolla, skenaarioon, skenaariota, skenaariosta, skenaarioksi, skenaarioita, skenaarioilla, skenaarioihin, skenaarioksi, skenaarioissa, SWOT-analyysi, skenaarioarvion, yhteenveto, yhteenvetoon, yhteenvedolla, yhteenvedossa, yhteenvetoa, yhteenvedot, yhteenvetoon, yhteenvetoihin, lisäinvestointeja, lisäinvestointeihin, lisäinvestointi, lisäinvestointia, lisäinvestoinnilla, lisäinvestoinniksi, lisäinvestointiin, lisäinvestoinnin, käytännönjärjestelyt, käytännönjärjestely, käytännönjärjestelyjen, käytännönjärjestelyä, käytännönjärjestelyistä, käytännönjärjestelyillä, käytännönjärjestelyihin, epäoptimaaliseksi, epäoptimaalinen, epäoptimaalisella, epäotimaalisessa, epäotimaalisena, epäotimaaliseen, epäotimaalisesti, otimaalisesti, otimaalisessa, otimaalisella, otimaalisessa, otimaaliseksi, otimaalinen, otimaaliseseen, toteutuksesta, toteutuksen, toteutuksella, toteutuksessa, toteutuksiin, toteutuksilla, toteutuksissa, toteutuksien, toteutusta, toteutukset, optimaliset, optimaaliseen, testauksesta, testauksessa, testausta, testaukseen, testauksella, testauksella, testaukseen, testauksia, testautukset, testautuksen, kommunikoinnista, kommunikointia, kommunikoinnin, kommunikoinnilla, kommunikointiin, kommunikoinnista, kommunikoinniksi, kommunikoinnit, kommunkiontiin, ekosysteemiin, ekosysteemi, ekosysteemit, ekosysteemin, ekonsysteemissä, ekosysteemillä, ekosysteemien, ekosysteemiksi, eksysteemien, ekosysteemiä, autentikoitu, verkosto, verkoston, verkostot, verkostoa, verkostolla, verkostossa, verkostoksi, verkostoon, verkostoihin, verkostoista, verkottautuminen, verkottautua, verkottautumiseen, verkottautumisella, verkottautumisessa, perustuu, perustua, perustuen, perustamalla, perustaa, perustustusta, perustumiseen, perustuvalla, perustuvaan, perustuvaksi, perustumisessa perustuvaksi, tietojenvaihtoinfrastruktuuriin, tietojenvaihtoinfrastruktuuri, tietojenvaihtoinfrastruktuurin, tietojenvaihtoinfrastruktuuria, tietojenvaihtoinfrastruktuurilla, tietojenvaihtoinfrastruktuurissa, tietojenvaihtoinfrastruktuuriksi, tietojenvaihtoinfrastruktuurien, sijoitettu, sijoitettuun, sijoitetulla, sijoitetussa, sijoitettuihin, sijoitettua, sijoitetut, sijoiteltuun, sijoittelemalla, sijoittamiseen, sijoittamiseksi, sijoittamisella, sijoittamisessa, hajautetusti, hajauttamiseksi, hajauttamiseen, kytkeytyneisiin, kytkeytyneillä, kytkeytyä, kytkeytymiseen, kytkeytymistä, kytkeytymisellä, kytkeytymisessä, kytkeyllä, kytkettynä, kytkettävien, kytettävän, kytkettäväksi, kytkeymiseksi, kytkettävällä, kytkettävillä, suunnittelusta, suunnittelua, suunnittelemalla, suunnitelussa, kontrollipiirissä, kontrollipiiriin, kontrollipiirillä, kontrollipiirien, kontrollipiiriksi, kontrollipiirit, kontrollipiirit, autentikoidussa, autentikoituun, autentikoidulla, autentikoitujen, autentikoimiseksi, huolehtii. huolehtia, huolehtivat, huolehtimisella, huolehtimiseen, huolehtimista, huolehtivaksi, huolehtien, väylään, väylä, väylät väylän, väyläksi, väylällä, väylään, väylien, väylillä, väylissä, väylästä, liittyvien, liittyvät, liittyen, liittyväksi, liittyvällä, liittyvissä, liittyvillä, liittyviin, liittyvässä, liittyjä, liittyjät, varmentamisesta, varmentaen, varmentaessa, kommunikaatiota, kommunikaation, kommunikaatiot, kommunikaatiossa, kommunikaatiolla, kommunikoida, kommunikoivat, kommunikointiin, kommunikoinnilla, kommunikaatiosta, kommunikaatioon, kommunikoinnin, kommunikaatioksi, kumminkaatioon, vahvuus, vahvuudet, vahvuutta, vahvasti, vahvalla, vahvaan, vahvassa, vahvaksi, vahvistamaan, vahvistamalla, vahvistamiseksi, vahvistettuun, vahvistetulla, vahuudella, vahvuuksien, redundanssi, redundanssia, redundanssin, redundanssilla, redundanssiksi, redundanssien, redundanssiin, redundanssissa, redundanssista, jatkuvuus, jatkuvuuden, jatkuvuudella, jatkuvuudesta, jatkuvuuteen, jaktuvuutta, jatkuvuuksien, erityistilanteissa, erityistilanteiden, erityistilanteista, erityistilanteita, erityisitlanne, erityistilanteet, erityistilannetta, integraatiopalveluksi, integraatiopalveluissa, integraatiopalveluilla, integraatiopalvelua, integraatiopalvelut, myötävaikuttaa, myötävaikuttaminen, myötävaikuttamisella, myötäillä, myötäily, myötäilyyn, myötävaikuttamista, myötävaikuttamisessa, myötävaikuttamiseksi, tarvittaessa, tarpeen vaatiessa, tarpeiden, tarpeet, tarpeita, tarpeista, tarvetta, tarpeille, läpinäkyvänä, cache, välivarastona, välivarasto, välivarastossa, välivarastoon, välivarastolla, välivarastoksi, välivarastosta, välivarastoja, välivarastoihin, välivarastolla, välivarastointiin, välivarastoinnissa, välivarastointia, palveluntuottaminen, palveluntuottamista, palveluntuottamisessa, palveluntuottamiseksi, palveluntuottamiseen, palveluntuottamisella, muuntaminen, muuntamista, muuntamisessa, muuntamisella, muuntamiseen, muuntamisesta, muuntamiseksi, muuntamalla, tuottamaan, tuottamisessa, tuottamiseksi, tuottamiseen, tuottaminen, tuottamisella, ammattitaitoisesti, ammattitaitoiset, ammattitaitoista, ammattitaitoinen, ammattitaitoisia, ammattitaitoisiksi, ammattitaitoisien, ammattitaitoa, ammattitaitoisella, ammattitaitoisesta, muuntopalveluina, muuntopalvelu, muuntopalvelut, muuntopalvelua, muuntopalvelluun, muuntopalvelussa, muuntopalveluiksi, muuntopalveluita, huolellisesti, huolellisella, huolellisessa, huolellisemmalla, huolelliseksi, huolellisuus, huolellista, huolellisuutta, huollelisuuden, huolellisuudella, sitoutuu, sitoutua, sitoutuminen, sitoutumisessa, sitoutumisella, sitoutumisen, sitoutumiseksi, sitoutumiseen, yhteyshenkilö, yhteyshenkilöt, yhteyshenkilönä, yhteyshenkilöllä, yhteyshenkilön, yhteyshenkilöitä, yhteyshenkilöille, yhteyshenkilöistä, yhteyshenkilöksi, lähetyspalvelu, lähetyspalvelut, lähetyspalvelua, lähetyspalvelulla, lähetyspalvelussa, lähetyspalveluksi, lähetyspalveluita, lähetyspalveluna, lähdejärjestelmien, lähdejärjestelmä, lähdejärjestelmät, lähdejärjestelmän, lähdejärjestelmällä, lähdejärjestelmässä, lähdejärjestelmästä, lähdejärjestelmiin, lähdejärjestelmistä, lähdejärjestelmillä, kuormitusta, kuormituksen, kuormituksesta, kuormitukseen, kuormituksien, kuormittaminen, säilytyspalvelu, säilytyspalvelut, säilytyspalvelua, säilytyspalvelulla, säilytyspalvelussa, säilytyspalveluita, säilytyspalveluiden, säilytyspalveluun, välivarastointi, haastavaa, haastava, haastavat, haastavan, haastavien, haastavissa, haastavilla, haastaviin, haastavaksi, haastavalla, nykyisen, nykyiset, nykyiseen, tietosuojalainsäädännön, tietosuojalainsäädäntö, tietosuojalainsäädäntöä, tietosuojalainsäädäntöön, velvollisuuksiaan, velvollisuudet, velvollisuuksien, velvolliksista, velvollisia, velvollinen, velvollisella, velvolliseksi, velvoittaa, velvoittaen, velvoittamisella, velvoittamista, velvoittamiseksi, velvoittamisessa, mitoittaa, mitoittamisella, mitoittamisessa, mitoittamaan, mitoittamista, mitoittamiseksi, mitoittamiseen, huippukuormia, huippukuorma, huippukuormat, huippukuormien, huippukuormilla, huippukuormitus, huippukuormituksen, huippukuormitukseen, huippukuormituksella, huippukuormituksessa, huippukuormiin, vajaakäytöllä, vajaakäytössä, vajaakäyttö, vajaakäyttöön, vajaakäyttöinen, vajaakäyttöä, vajaakäyttöisessä, vajaakäyttöiset, sähköpostitse, sähköpostilla, sähköpostia, sähköposti, sähköpostin, sähköpostiin, erityistarpeet, erityistarpeiden, erityistarpeita, erityistarpeena, erityistarve, erityisterpeissa, itsenäisiä, itsenäinen, itsenäisellä, itsenäiseksi, itsenäiseen, itsenäistä, SLA-taattu, tietoliikenneverkko, tietoliikenneverkkoon, tietoliikenneverkkossa, tietoliikenneverkkolla, tietoliikenneverkkojen, tietoliikenneverkkoa, korkean, korkea, korkeaan, korkealla, korkeasta, turvaluokituksen, turvaluokitus, turvaluokitusta, turvaluokitusessa, turvaluokitusella, turvaluokitukseen, turvaluokitusien, turvaluokitusissa, turvaluokitetussa, turvaluokitettuun, tuorvaluokitetulla, turvaluokituksessa, tuorvaluokitetussa, palkkaaminen, palkata, palkkaamiseen, palkkaamiseksi, palkkaamisella, pakkaamisesta, perustiedot, perustiedot, perustietoa, perustietoon, perustiedolla, perustiedossa, perustiedon, pysyväisluontoisia, pysyväisluontoinen, pysyväisluontoisessa, pysyväisluontoisella, pysyväisluontoiseksi, pysyväisluontoisiin, pysyväisluontoisissa, asennetaan, asentaa, asentaminen, asentamisessa, asentamisella, asentamiseksi, asentamista, käyttöönoton, käyttöönotto, käyttöönottoa, käyttönotossa, käyttöönotolla, käyttöönottojen, käyttöönottoon, käyttöönotto, palvelu, palvelut, palvelua, palvelulla, palvelussa, palveluita, palveluilla, palveluissa, päivittyvät, päivittyä, päivittyvän, päivittyvässä, päivittyvään, päivittyvällä, päivittyväksi, päivittyvien, päivittyvillä, harvoin, harvaan, harvalla, harvasti, usein, useasti, usealla, yleensä, yleisesti, yleisellä, yleiseksi, nimipalvelimien, nimipalvelimen, nimipalvelimet, nimipalvelimessa, nimipalvelimeen, nimipalvelimeen, nimipalvelimeksi, nimipalvelimia, päävarmentajien, päävarmentaja, päävarmentajat, päävarmenne, päävarmenteet, päävarmenteiden, päävarmenteista, päävermenteilla, vastapuolien, vastapuoli, vastapuolet, vastapuolella, vastapuoleksi, identiteetin, identiteetti, identiteettiä, identiteetillä, identifiointi, identifiointia, identifioinnilla, identiteetit, identiteeksi, identtiteettiin, idenfiointiin, todentamiseen, todentaminen, todentamisessa, todentamiseksi,todentamista, todentamisella, todentamiseksi, uudelleenkäytettävinä, rekrytointi, rekrytointiin, rekrytointia, rekrytoinnissa, rekrytoinnilla, rekrytoinniksi, rekrytoitavissa, rekrytoitavilla, uddi.palveluvayla.fi, pilotointi, pilotointiin, pilotoinnissa, pilotoinnilla, pilotoimiseksi, pilotoimalla, pilotoimista, pilotimiseksi, pilotoimattomalla, pilotoimattomaan, pilotoimattomassa, pilotoinnin, pilotoinnit, pollaisivat, pollaaminen, pollaamiseen, pollaamista, pollaamiseksi, pollaamista, pollaamisella, pollaavat, pollamisessa, pollaaviin, pollaavista, aiheuttaisivat, aiheuttaen, aiheuttaa, aiheeton, aiheettomasti, aiheettomalla, aiheettomaksi, tarpeetonta, tarpeettomasti, tarpeettomalla, tarpeettomaksi, tarpeeton, tarpeettomaan, kuormaa, kuorma, kuormalla, kyselyillään, kysely, kyselyt, kyselyitä, kyselyillä, kyselyihin, kyselyistä, kyselyyn, kyselyiden, viestikehykset, viestikehys, viestikehykseen, viestikehyksellä, viestikehyksessä, viestikehyksenä, viestikehyksien, pilotti, pilottiin, pilottia, pilotit, pilotilla, pilotissa, pilotista, pysyvä, pysyvässä, pysyvät, pysyvään, muistissa, muisti, muistiin, muistilla, muistista, muistilla, muistiksi, jono, jonot, jonossa, jonolla, jonoon, jonoksi, jonojen, jonoilla, jonoissa, jonoista, queue, queueing, queues, virtakatkossa, virtakatko, virtakatkoon, virtakatkot, virtakatkoa, virtakatkojen, virtakatkolla, virtakatkos, virtakatkoksen, virtakatkoksessa, virtakatkosella, virtakatkokseen, analoginen, analogiseen, analgoisella, analogisessa, digitalinen, digitaliseen, digitalisella, digitalisessa, digitaliset, analogiset, analogisesta, digitaliset, digialisesta, digitalisointi, digitalisointiin, digitalisoituminen, viestinvälityksen, viestinvälitys, viestinvälitystä, viestinvälityksessä, viestinvälityksellä, viestinvälitykseen, viestinvälittäminen, viestinvälittämisessä, viestinvälittämisellä, viestinvälittämiseen, kanssakäymisessä, kanssakäyminen, kanssakäymisellä, kanssakäymiseen, kanssakäymiseksi, lähdeorganisaation, lähdeorganisaatio, lähdeorganisaatiot, lähdeorganisaatiolla, lähdeorganisaatiossa, lähdeorganisaatioon, kumppaniyritykset, kumppaniyritys, kumppaniyritykseen, kumppaniyrityksellä, kumppaniyrityksessä, kumppaniyrityksien, kumppaniyrityksillä, kumppaniyritysten, kohdeorganisaation, kohdeorganisaatio, kohdeorganisaatiot, kohdeorganisaatiolla, kohdeorganisaatiossa, kohdeorganisaatioksi, kohdeorganisaatiota, lähdeorganisaatiota, hyödyntäjä, hyödyntäjät, tuottaja, tuottajat, höydyntäjäksi, tuottajaksi, varmenteensa, varmenteen, varmenteessa, varmenteilla, varmenteiden, varmenteita, varmennepalvelun, varmennepalvelu, varmennepalvelut, varmennepalvelua, varmennepalvelussa, varmennepalvelulla, varmennepalveluita, varmennepalveluiden, varmennepalveluun, päävarmenteeseen, asti, lisäksi, tapoihin, tapana, yleensä, yleisesti, yleisellä, yleistäen, usein, useasti, harvoin, harvassa, harvaan, harvinainen, liityntäpalvelimelta, päävarmenteen, päävarmenteet, päävarmenteiden, päävarmenteista, päävarmenteilla, löytyy, löydyttävä, oltava, olla, olemassa, esiintyy, esiintyä, esiityminen, paikallisista, paikallinen, paikallisesti, paikalliseen, perustiedoista, eikä, mikään, varmenteista, saa, pitää, löytyä, kumoamislistasta, kumoamislista, kumoamislistat, kumoamislistan, kumoamislistaan, kumoamislistalla, kumoamislistaksi, kumoamislistoihin, kumoamislistoilla, kumoamislistattu, kumoamislistattuna, kumoamislistattua, kelvollisuuden, kelvollinen, kelvollisuus, kelvollisuutta, kelvollisuuteen, vastaavasti, vastaavaan, vastaavalla, kuin, käynnistäen, yhteyden, yhteydet, yhteyteen, yhteydessä, yhteydellä, tarvittavien, tarvittavat, tarvitaan, vaaditaan, vaadittu, vaadittujen, tarvittujen, vaihdon, vaihtoon, vaihtamiseksi, vaihtamisella, vaihtamisessa, hyödyntäen, hyödyntämisessä, hyödyntää, hyödyntämisellä, hyödyntmäiseksi, liityntäpalvelimen, liityntäpalvelimet, liityntäpalvelimeen, ollutta, olevaa, julkista avainta, julkinen, avain, avainmet, avaimeen, avaimen, avaimessa, avaimella, avaimien, avaimista, avaimilla, avaimiksi, julkiseen, julkisella, oma, omaa, salainen, salaista, salaisella, avaintaan, avaimestaan, neuvottelevat, neuvotella, neuvotteluun, neuvootelussa, neuvottelulla, neuvottelemiseksi, salauksessa, salaukseen, salauksella, salauksessa, salauksien, käytettävät, käyttävät, käyttää, käyttäen, käyttämisessä, salausavaimet, salausavain, salausavaimella, salausavaimessa, salausavaimeksi, salausavaimiin, salausavaimilla, salausavaimien, salausavainta, alkaa, aloittaa, aloittaminen, aloittamisessa, hyödyntäjäsovellus, hyödyntäjäsovellukset, hyödyntäjäsovelluksen, hyödyntäjäsovelluksia, hyödyntäjäsovelluksiin, hyödyntäjäsovelluksilla, hyödyntäjäsovellukseen, käyttäjänsä, käyttjät, käyttäjän, käyttäjien, käyttäjillä, käyttäjiksi, yksityishenkilöille, yksityishenkilöt, yksityishenkilö, yksityishenkilönä, yksityishenkilöiden, yksityishenkilöllä, sisällysluettelo, sisällysluetteloon, sisällysluettelossa, loppukäyttäjänä, loppukäyttäjien, loppukäyttäjistä, loppukäyttäjän, hyväksyttävä, hyväksyttävät, hyväksyttävään, hyväksyttävällä, hyväksyttävässä, hyväksyttävien, hyväksyttävissä, hyväksyttäväksi, tunnistustapoja, tunnistustavat, tunnistustapoihin, tunnistustavoilla, tunnistustavoista, tunnistustapaan, tunnistustavaksi, tunnistustapojen, hyödyntäjäpalvelujen, tuottajapalvelujen, palveluntuottajien, palveluntuottajat, palveluntuottaja, palveluntuottajana, palveluntuottajalla, palveluntuottajaksi, TUPAS-tunnistuksen, tunnistukseen, tunnistuksella, tunnistuksessa, tunnistamiseksi, tunnistamiseen, tunnistamisessa, tunnistamista, tunnistusta, verkkoselaimella, verkkoselaimessa, verkkoselaimeen, verkkoselaimet, verkkoselainta, verkkoselaimellaan, tunnistusviesti, tunnistusviestien, tunnistusviestissä, tunnistusvientiin, tuonnistusviestillä, tunnistusviestiksi, tunnistusviestit, tunnistusviestin, tunnistautuva, tunnistautuvat, tunnistautuvan, tunnistautuvaan, asiakas, asiakkaat, asiakkaaksi, asiakkaalla, asiakkaiden, asiakkaista, asiakkuuteen, asiakkuudella, asiakkuuksien, asiakkuutta, palveluntarjoajan, palveluntarjoajat, palveluntarjoajalla, palveluntarjoajasta, palveluntarjoajaksi, palveluntarjoaja, palveluntarjoajiin, palveluntarjoajista, palveluntarjoajilla, palveluntarjoajien, sovellus, sovellusta, sovellukset, sovelluksen, sovelluksella, sovelluksesta, soveltaen, soveltamista, soveltamiseen, soveltamisessa, sovelluksien, sovelluksissa, asiakkaalle, asiakkaan, asiakkaaseen, tunnistuspyynnön, tunnistuspyyntö, tunnistuspyyntöön, tunnistuspyynnöllä, tunnistuspyynnössä, tunnistuspyyntöä, tapahtumaan, tapahtuma, tapahtuman, tapahtumasta, tapahtuvaan, liittyvät, liittyvään, liittyvien, liittyvissä, liittyvillä, yksilöintitiedot, yksilöintitiedo, yksilöintitietoon, yksilöintitiedolla, yksilöintitiedossa, yksilöintitietojen, toimintopainiketta, toimintopainike, toimintopainikkeita, toimintopainikkeen, toimintopainikkeella, toimintopainikkeessa, verkkoselaimen, pankki, pankin, pankissa, pankilla, pankit, tunnistuspalveluun, palveluväyläarkkitehtuuri, palveluväyläarkkitehtuuriin, palveluväyläarkkitehtuurilla, palveluväyläarkkitehtuurissa, palveluväyläarkkitehtuuriksi, palveluväyläarkkitehtuuria, tunnistuspalvelu, tunnistuspalvelut, tunnistuspalvelulla, tunnistuspalvelua, tunnistautuu, tunnistautuminen, tunnistaumisessa, tunnistautumisella, tunnistautumiseen, tunnistautumiseksi, verkkopalvelun, verkkopalvelussa, verkkopalvelulla, verkkopalveluita, verkkopalvelua, verkkopalveluksi, verkkopalveluna, SaaS, tunnisteilla, onnistunut, onnistuneessa, onnistuneesti, onnistuneen, vastaussanoman, vastaussanoma, vastaussanomana, vastaussanomat, vastaussanomassa, vastaussanomalla, vastaussanomiin, vastaussanomin, tupastunnisteen, tupastunniste, tupastunnisteessa, tupastunnistusta, tupastunnistuksella, tupastunnistusta, tunnisteen, tunniste, tunnisteet, tunnisteena, tunnisteella, hyväksyy, hyväksytty, hyväksyen, hyväksyminen, hyväksymisessä, hyvksymisellä, hylätä, hylätty, hyläten, hylkäämisellä, hylätyssä, välittämisen, kytketylle, kytkettyyn, kykemiseksi, kytkemisellä, kytkettyä, kytettyihin, kytkemiseen, hyödyntäjäsovellukselle, höydyntäjäsovelluksien, asiointipalvelulle, asiointipalveluun, asiointipalvelusta, asiointipalvelua, asiointipalvelut, kytketty, kytkettyihin, varmistaen, varmistamisella, varmistettuun, varmistettuna, vastaanotta, vastaanottamansa, vastaanotetun, kuittaa, kuitata, kuittaamisella, kuittaamisen, kuitattuun, eheyden, eheys, eheyttä, integriteetti, integriteetin, integrity, ainutkertaisuuden, ainutketainen, unique, uniquenes, ainutkertaisella, ainutkertaisessa, toteaminen, todettu, toteaa, toteamisella, toteamisessa, tunnistetuksi, tunnistettu, tunnistettuun, tunnistetulla, tunnistettavuuteen, tunnistettavuudella, tunnistettavaksi, tunnistettavien, tunnistuspalvelusta, avulla, lisäksi, vetuman, otsikkotietoina, otsikkotiedot, otsikkotieto, otsikkotietoon, otsikkotiedossa, otsikkotietoihin, kyselykerrasta, kyselykerta, kyselykerran, kyselykerrat, kyselykertaan, digitaalisen, digitaalisessa, analoogisessa, analoogisen, rajattu, rajattuun, rajaltulla, rajaamisella, rajaamisessa, rajaamista, rajaamiseksi, vastauksen, vastaukset, vastaukseen, vastauksessa, vastauksella, vastauksien, vastuksena, taltiointiaika, taltiointiaikana, taltiointiaikaan, www.palveluvayla.fi, yrd, originator, id, timestamp, userid, position, authenticator, cache-control, application/json, application/xml, esimerkkipyyntö, esimerkkivastaus, esimerkkivastauksessa, esimerkkipyynnössä, vastauksen, viittaus, viittauksella, viittaamalla, viittauksessa, vittauksiin, content-type, date, gmt, last-modified, content-length, content-type, profile, server, personinformation, id, surname, names, firstname, urho, othernames, ydin, ytimen, ytimien, ytimessä, pankkitili, pankkitilit, pankkitiliin, pankkitilillä, pankkitilin, omaisuus, omaisuuden, omaisuutta, omaisuudeksi, omaisuudella, omaisuuteen, hyvinvointitiedot, turve, diagnoosi, diagnoosin, hoitosuunnitelma, hoitosuunnitelmaan, hoitosuunnitelmassa, laatiminen, laatimista, laatimiseksi, laatimisella, laatimisessa, laatimista, laatimisella, välittäjätaho, välittäjätahot, välittäjätahoksi, välittäjätaholla, välittäjätahon, varsinaisesta, varsinainen, varsinaisella, varsinaiseen, kutsuja, kutsuttu, kutsuttuun, päätepisteorganisaatiosta, päätepisteorganisaatio, päätepisteorganisaatiot, päätepisteorganisaatiolla, päätepisteorganisaatiossa, päätepisteorganisaation, päätepisteorganisaatiota, monialaorganisaatiolla, monialaorganisaatiossa, monialaorganisaation, monialaorganisaatiot, monialaorganisaatioita, monialaorganisaatioissa, toimintansa, tominta, toimintaa, toimintaansa, toiminnalla, toiminnassa, toimintaan, toiminnaksi, noudattamaan, toiminnoissaan, toiminto, toiminnot, toiminnoillaenterprise service bus (ESB), service-oriented architecture (SOA), software architectural, architecture, verkkopalvelutunnukset, verkkopankkitunnus, verkkopankki, verkkopankkiin, verkkopankissa, verkkopankilla, verkkopalvelutunnukseen, verkkopalvelutunnus, verkkopalvelutunnuksien, verkkopalvelutunnistus, verkkopalvelutunnistukseen, verkkopalvelutunnistuksella.

*) The documentation was absolutely painfully sparse. It could have been 75% shorter without absolutely any value being lost. I've seen public sector preferring 'having enough documentation'. And saying documentation is too short, even if nobody can exactly name what should be added into the documentation, except just plain fill it with something random and useless or repeat stuff over and over again. Aka, we need a 250 page documentation about how to replace toiler paper roll. Sometimes documentary was clearly expanded by adding plain obvious things into it as well as unnecessary technical details.